Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Konsultacje społeczne

Aktualności

Informujemy, że od 3 lutego 2021 r. do 4 marca 2021 r. będą trwały konsultacje społeczne „Prognozy oddziaływania na środowisko dla strategii rozwoju elektromobilności Powiatu Pruszkowskiego na lata 2019 – 2040”.

Z dokumentem będzie można zapoznać się w wersji elektronicznej, która zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej lub po wcześniejszym umówieniu wizyty w urzędzie.

Celem prognozy jest określenie potencjalnych skutków w środowisku, jakie mogą wystąpić po wdrożeniu zapisów Strategii Rozwoju Elektromobilności oraz sformułowanie zaleceń o charakterze przeciwdziałania lub minimalizacji oddziaływań negatywnych.

Przypominamy, że Strategia Rozwoju Elektromobilności Powiatu Pruszkowskiego na lata 2019-2040 została opracowana, aby określić narzędzia długookresowej strategii rozwojowej powiatu, mogącej zapewnić rozwój elektromobilności.

Dotyczy ona dwóch obszarów: transportu i ochrony środowiska.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst