Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Zimowe Ptakoliczenie z Dystansu

Aktualności

Z powodu trwającej pandemii, tegoroczne Zimowe Ptakoliczenie odbędzie się w nowej formule. Wspólnie z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków zachęcamy do wzięcia udziału w akcji Zimowego Ptakoliczenia z Dystansu.

Na czym polega akcja?

Zimowe Ptakoliczenie z Dystansu polega na obserwacji ptaków przy karmniku (np. na parapecie, w ogródku, w parku) oraz w jego najbliższej okolicy. Zasady są bardzo proste:

 1. Na obserwację poświęcamy co najmniej godzinę w dniach 29, 30 lub 31 stycznia 2021. Możemy obserwować w każdy z tych dni lub tylko w jeden. Każdy dzień jest traktowany jako osobna obserwacja. Ważne, aby obserwacje prowadzić w ciągu dnia.
 2. Staramy się rozpoznać zarówno gatunki, jaki i liczebność.
  UWAGA: podajemy największą zaobserwowaną naraz liczbę ptaków danego gatunku  w trakcie całego liczenia. Nie zliczamy wszystkich osobników w trakcie całego liczenia.
  Przykład: w chwili rozpoczęcia obserwacji w karmniku posila się 17 bogatek. Przylatują jeszcze 4, po czym 10 odlatuje, po chwili 3 wracają. Naszą wartością maksymalną jest 21 ptaków widzianych jednocześnie. Jeśli w czasie obserwacji będzie moment, gdy naraz w karmniku będzie więcej niż przykładowe 21 bogatek – to wpisujemy tę wartość.
 3. Opisujemy warunki panujące danego dnia (np. śnieg, mróz, deszcz, słońce, silny wiatr).
 4. Zapisujemy, jaki rodzaj pokarmu znalazł się w karmniku (np. słonecznik, mieszanka dla ptaków, owoce, słonina, kule tłuszczowe).
 5. Odnotowujemy niepokojące nas zachowania ptaków (np. ptak osowiały, nie korzysta z jedzenia, nie płoszy się), oznaki chorób (np. symptomy ospy ptasiej, inne zmiany skórne, ubytki w upierzeniu), niepełnosprawności (np. brak palców, stopy, asymetria skrzydeł, przerost dzioba).
 6. Opisujemy miejsce, w którym znajduje się karmnik (np. ogród z dużą liczbą drzew, ogród bez drzew, parapet w bloku w środku miasta, podwórko, balkon w domku jednorodzinnym).
 7. Po obserwacji wypełniamy Kartę Obserwacji z Dystansu – wyłącznie w wersji elektronicznej (jako formularz). W formularzu znajduje się ograniczona liczba 55 gatunków ptaków, najczęściej spotykanych przy karmnikach w Polsce, ułożona w oparciu o dane z akcji Karmnik. Wypełnione karty można przesyłać do 7 lutego 2021.

Dane zebrane z obserwacji pozwolą sprawdzić, które z ptaków zimujących w naszym kraju są najczęstszymi gośćmi w naszych karmnikach.

Ptak Zimowego Ptakoliczenia

Ptakiem Zimowego Ptakoliczenia jest kuropatwa. To gatunek, który niegdyś był bardzo pospolity i łatwy do zaobserwowania wśród mozaiki wiejskich pól. Niestety z powodu zmian w rolnictwie, przede wszystkim intensyfikacji produkcji rolnej, zanikaniu miedz, śródpolnych zakrzewień i nieużytków, liczebność kuropatwy drastycznie zmalała.

kuropatwa www

Wszelkie zapytania prosimy kierować do Pani Moniki Klimowicz-Kominowskiej z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków pod adres:
monika.klimowicz@otop.org.pl

Źródło: www.otop.org.pl

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst