Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pomoc dla Powiatu Przemyskiego

Aktualności

W czerwcu 2020 roku Powiat Przemyski został dotknięty katastrofalnymi w skutkach nawałnicami. Najbardziej poszkodowane zostały Gminy Bircza, Dubiecko, Fredropol, Krzywcza, Żurawica oraz Przemyśl. Straty były bardzo duże. Zniszczone zostały nie tylko budynki, ale także infrastruktura drogowa, w tym obiekty mostowe i przepusty. Osuwiska i zalania spowodowały ogromne szkody. W działaniach ratowniczych udział wzięło 2030 strażaków, w tym 134 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, 1087 strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej z jednostek należących do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i 809 strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej spoza systemu, a także 40 żołnierzy 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz ok. 60 żołnierzy wojsk inżynieryjnych. Do działań zaangażowano ciężki sprzęt, łódki oraz śmigłowce.

Powiat Pruszkowski udzielił wsparcia finansowego Powiatowi Przemyskiemu z przeznaczeniem na usuwanie strat spowodowanych nawałnicami oraz odbudowę powiatowej infrastruktury drogowej zniszczonej na skutek powodzi w ramach zadania pod nazwą: Remont drogi powiatowej Nr 2067R Hucisko Nienadowskie – Dubiecko – Sielnica. Powiat Pruszkowski niezwłocznie odpowiedział na apel o pomoc Starosty Przemyskiego, ponieważ solidarność powinna stanowić jedną z podstawowych wartości, na których opiera się samorząd terytorialny.

Za swoją postawę Powiat Pruszkowski otrzymał podziękowania.

Podziękowania Starosty Przemyskiego

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst