Badania wykrywające przeciwciała anty-SARS-Cov-2 w SPZZOZ w Pruszkowie

Aktualności
Laboratorium SPZZOZ w Pruszkowie oferuje wykonanie badań wykrywających przeciwciała anty-SARS-Cov-2, które są wytwarzane w odpowiedzi na kontakt z koronawirusem.
 
Test daje informację o tym czy pacjent przebył zakażenie, np. pozwala zidentyfikować ozdrowieńców. Nie jest stosowany w diagnostyce aktualnego zakażenia czy oceny leczenia, może jednak świadczyć o nabyciu odporności na zakażenie.
W celu identyfikacji przeciwciał IgG najkorzystniej jest wykonać badanie około 8 tygodni od wystąpienia objawów:
– oznaczanie przeciwciał anty-SARS- COV-2, w klasie IgM (przeciwciała „wczesne”) – 110 zł
– oznaczanie przeciwciał anty-SARS- COV-2, w klasie IgG (przeciwciała „późne”) – 110 zł
oznaczanie przeciwciał anty-SARS- COV-2 w klasie IgM oraz IgG (wykonane łącznie) – 200zł
czas oczekiwania na wynik badania: do 2 dni roboczych.
 
Dla Pacjentów zgłaszających się na oznaczenie przeciwciał od dnia 11 stycznia 2021r. uruchamiamy punkty pobrań materiału:
 
Szpital Powiatowy ul. Armii Krajowej 2/4
Parter przy oddziale Chorób Wewnętrznych,
dni robocze w godzinach od 9-12