Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

„Kolejkowy” system szczepień

Aktualności

Proces rejestracji powszechnych szczepień Polaków przeciwko COVID-19 już się rozpoczął. W pierwszym etapie ze szczepień mogą skorzystać osoby najbardziej narażone na zakażenie. Są to pracownicy:

  •  szpitali węzłowych;
  •  pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych;
  •  Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej;
  •  aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki;
  •  uczelni medycznych (w tym studenci kierunków medycznych).

Ważne! Do grupy „zero” zalicza się także:

  • personel niemedyczny pracujący w wymienionych podmiotach, czyli administracyjny i pomocniczy – bez względu na formę zatrudnienia (również wolontariusze i stażyści);
  • pracowników firm współpracujących z podmiotem medycznym, którzy stale przebywają w tym podmiocie;
  • rodziców wcześniaków.

Szczepionki dla kolejnych grup

Proces rejestracji kolejnych grup rozpocznie się 15 stycznia 2021 r. 

W kolejnych etapach szczepieni będą:

etap 1: pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno- opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie, nauczyciele;

etap 2: osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia, osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne;

etap 3: przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Realizowane będą także powszechne szczepienia pozostałej części dorosłej populacji.

Szczegółowe informacje o Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19, w tym o etapach szczepień, znajdziesz na stronie internetowej gov.pl/szczepimysie

Podmioty lecznicze, które będą prowadziły szczepienia na terenie powiatu:

placowki do szczepień

 

Szczepienia covid

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst