Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Uwaga zmiany terminów zgłoszeń nabycia i zbycia pojazdu

Aktualności

Uwaga zmiany terminów zgłoszeń nabycia i zbycia pojazdu

Szanowni Państwo,

przypominamy ważne informacje dotyczące zgłaszania nabyć i zbyć pojazdów zarejestrowanych na terytorium RP oraz rejestracji pojazdów sprowadzonych z zagranicy.
31. grudnia 2020 r. straciły moc przepisy dotyczące wydłużenia z 30 do 180 dni terminów na załatwienie powyższych spraw:

  1. Od 1. Stycznia 2021 r. macie Państwo 30 dni na zarejestrowanie pojazdów sprowadzonych z zagranicy oraz zgłoszenie nabycia/zbycia pojazdów krajowych, których zakup lub sprzedaż miały miejsce.
  1. Na zarejestrowanie pojazdów sprowadzonych z zagranicy oraz zgłoszenie nabycia/zbycia pojazdów krajowych, których zakup lub sprzedaż miały miejsce
    do 31 grudnia 2020 r. (włącznie) macie Państwo 180 dni (termin na załatwienie tych spraw był wydłużony na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

Niedotrzymanie ww. terminów wiąże się z nałożeniem kary (w wysokości od 200 do 1000 zł), o której mowa w art. 140 mb ustawy Prawo o ruchu drogowym.

W przypadku pojazdów zarejestrowanych na terytorium RP obowiązek dotyczy jedynie zgłoszenia w ww. terminie nabycia lub zbycia, nie ma obowiązku zarejestrowania pojazdu.

Rejestracji pojazdu krajowego możecie Państwo dokonać po zarezerwowaniu wizyty
w systemie kolejkowym, pod adresem https://bezkolejki.eu/sppruszkow/Reservation i wybraniu grupy „C – rejestracja pojazdu zakupionego w kraju”.

Dla osób rejestrujących pojazd sprowadzony z zagranicy została utworzona oddzielna kolejkaJ – rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy” w systemie rezerwacji wizyt, który jest dostępny pod adresem https://bezkolejki.eu/sppruszkow/Reservation.

Należy pamiętać, że przesłanie dokumentów do rejestracji pojazdu przy pomocy platformy ePUAP lub e-Urząd jedynie inicjuje proces rejestracji. Wymagane obowiązującymi przepisami dostarczenie oryginałów dokumentów i tablic rejestracyjnych powoduje konieczność zarezerwowania wizyty w urzędzie.

  1. Zachęcamy do składania zawiadomień o nabyciu/zbyciupojazdu drogą elektroniczną. Wniosek oraz dokument potwierdzający nabycie/zbycie (umowę lub fakturę) można przesłać:
  1. Istnieje również możliwość przekazania dokumentów do urzędu pocztą lub za pośrednictwem tzw. „wrzutni”. Skrzynie na dokumenty ustawione są przed urzędem przy wejściu A od ul. Drzymały. Dokumenty można umieścić w skrzyniach w godzinach pracy urzędu.

info

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst