Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XXVI sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), zapraszam na XXVI sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 8 grudnia 2020 r. o godz. 18:00 w trybie zdalnym w związku z art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568).

Wypełniając dyspozycję art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), zawiadamiam, że transmisja obrad będzie dostępna na kanale YouTube.

 

Porządek obrad XXVI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

  1. Otwarcie sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Stanowiska w sprawie projektu budżetu zaproponowanego dla Polski przez Unię Europejską na lata 2021-2027” /BR-312/2020/.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wykluczenia Powiatu Pruszkowskiego będącego częścią Regionu Warszawskiego Stołecznego z funduszy
    UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027 /BR-313/2020/.
  5. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Powiatu Pruszkowskiego

 Stanisław Dymura

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2020 r. poz. 920) sesje Rady Powiatu Pruszkowskiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 

BR-312_2020_przyjęcie stanowiska w sprawie projektu budżetu zaproponowanego dla Polski przez Unię Europejską
BR_313_2020_w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wykluczenia Powiatu Pruszkowskiego będącego częścią Regionu Warszawskiego Stołecznego z funduszy

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst