Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Rejestracja pojazdów – jak załatwić sprawę w urzędzie

Aktualności

Szanowni Państwo,

w związku z panującą obecnie sytuacją epidemiologiczną, która w znaczący sposób wpłynęła na funkcjonowanie urzędu i wymusiła zmiany w organizacji pracy i sposobie obsługi Mieszkańców – przygotowaliśmy dla Państwa zbiór informacji ułatwiających załatwienie spraw z zakresu rejestracji pojazdów:

  1. Obowiązujące przepisy dotyczące nakładania kar związane są tylko i wyłącznie z niezawiadomieniem starosty o nabyciu/zbyciu pojazdu używanego zarejestrowanego na terytorium kraju lub niezarejestrowaniem pojazdu sprowadzonego z zagranicy z terenu Unii Europejskiej. Terminy na załatwienie tych spraw zostały wydłużone z 30 do 180 dni od dnia nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP lub sprowadzenia pojazdu z UE.
  2. Przerejestrowanie pojazdu krajowego jest sprawą odrębną, niezależną od dokonania zawiadomienia o nabyciu pojazdu. Nie ma określonych terminów na dokonanie przerejestrowania pojazdu i nie są naliczane kary.
  3. Zachęcamy do składania zawiadomień o nabyciu/zbyciu drogą elektroniczną. Wniosek oraz dokument potwierdzający nabycie/zbycie (umowę lub fakturę) można przesłać:

Jednocześnie informujemy, że przesyłając dokumenty do rejestracji/przerejestrowania pojazdu przy pomocy platformy ePUAP lub e-Urząd należy i tak zarezerwować wizytę w urzędzie, w celu okazania oryginałów dokumentów i zwrotu tablic rejestracyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  1. Istnieje również możliwość przekazania dokumentów do urzędu pocztą lub za pośrednictwem tzw. „wrzutni”. Skrzynie na dokumenty ustawione są przed urzędem przy wejściu A od ul. Drzymały. Dokumenty można umieścić w skrzyniach w godzinach pracy urzędu.
  2. Dla osób rejestrujących pojazd sprowadzony z zagranicy została utworzona oddzielna kolejka „J” w systemie rezerwacji wizyt, który jest dostępny pod adresem https://bezkolejki.eu/sppruszkow/Reservation
  3. Kolejną ważną informacją jest wydłużenie terminu ważności pozwolenia czasowegowydanego w procesie rejestracji pojazdu. Pozwolenia czasowe zachowują swoją ważność w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. W związku z tym termin odbioru dowodu został wydłużony do czasu zakończenia epidemii.
  4. Od 4 grudnia 2020 r. wchodzą w życie przepisy, które wprowadzają brak obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu w sytuacji braku miejsca w dowodzie na wpisanie kolejnego terminu badania technicznego. W związku z tym właściciel pojazdu będzie się posługiwał dotychczasowym dowodem rejestracyjnym oraz zaświadczeniem o przeprowadzonym badaniu technicznym otrzymanym na stacji diagnostycznej. Informacje o kolejnym terminie badania technicznego są zamieszczane w centralnej ewidencji CEPiK, także podczas kontroli drogowej funkcjonariusz policji ma dostęp do tych danych.
  5. Zachęcamy Państwa również do korzystania z kart informacyjnych, które są dostępne pod adresem http://www.powiat.pruszkow.pl/poradnik-interesanta. Po lewej stronie w sekcji KATEGORIA należy wybrać interesującą grupę spraw i wyświetlą się karty zawierające informacje o wszelkich niezbędnych dokumentach potrzebnych do załatwienia danej sprawy. Ponadto do każdej karty dołączone są właściwe wnioski. Skorzystanie z kart przyspieszy załatwienie sprawy i nie będzie wiązało się z koniecznością umówienia ponownej wizyty.
  6. Obecnie obsługiwani są tylko i wyłącznie Klienci umówieni za pośrednictwem systemu rezerwacji wizyt. W związki z tym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o ODWOŁYWANIE WIZYT w sytuacji, kiedy nie możecie Państwo przybyć do urzędu. Szczegóły anulowania rezerwacji są dostępne w potwierdzeniu, które otrzymujecie Państwo drogą e-mailową, w dniu dokonywania rezerwacji. Zainteresowanie załatwianiem spraw jest bardzo duże i w takiej sytuacji termin może zostać wykorzystany przez inną osobę.
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst