Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

TURNUSY REHABILITACYJNE W 2021

Aktualności

UWAGA ZMIANY W NABORZE WNIOSKÓW
NA TURNUSY REHABILITACYJNE W 2021 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie informuje, że ze względu na pandemię wirusa Covid-19 wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2021 r. będą rejestrowane i obsługiwane wyłącznie w dedykowanym i bezpłatnie udostępnionym osobom niepełnosprawnym programie System Obsługi Wsparcia (SOW).

W związku z powyższym:
• nabór wniosków zostanie otwarty za pomocą SOW w dniu 4 stycznia 2021 r. z użyciem przygotowanych przez PFRON formularzy wniosków o dofinansowanie,
• nabór w SOW uruchomiony zostanie tylko dla wniosków dotyczących turnusów rehabilitacyjnych,
• wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku (kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny) Wnioskodawca może skanować/powielać w formie elektronicznej i dołączać do wypełnionego elektronicznie wniosku w SOW,
• SOW umożliwia złożenie samego wniosku i uzupełnienie o wymagane załączniki w późniejszym czasie.
Aby złożyć wniosek drogą elektroniczną poprzez SOW, Wnioskodawca musi posiadać:
• dostęp do internetu,
• aktywne konto mailowe (u dowolnego dostawcy usług) oraz nr telefonu komórkowego,
• skany (zdjęcia cyfrowe) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i wniosku lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (SOW akceptuje pliki .jpg lub .pdf o objętości do 20 MB),

W celu złożenia wniosku, należy wejść na stronę internetową http://sow.pfron.org.pl i dokonać rejestracji Wnioskodawcy w SOW.

Proces składania wniosku w SOW polega na wypełnianiu wyświetlanych pól oraz dodaniu skanów (zdjęć cyfrowych) wyżej wymienionych dokumentów.

Dzięki skorzystaniu z systemu SOW, Wnioskodawca będzie mógł śledzić etapy obsługi złożonego przez siebie wniosku. SOW umożliwia również pełną komunikację z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie w zakresie złożonego wniosku.
Szczegółowe informacje na temat możliwości i funkcjonowania systemu SOW znajdują się na stronie

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie pod nr tel. 22 738 15 05.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst