Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (IV)”

Aktualności

Trwa nabór wniosków w trybie konkursowym o przyznanie osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (IV)” współfinansowanego przez Unię Europejską.
Uczestnikami projektu mogą być osoby młode w wieku 18–29 lat (do dnia ukończenia 30 lat) pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne. Ponadto, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER, uczestnikami projektu mogą być osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzn. w ciągu 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu nie uczestniczyły w kształceniu i nie brały udziału w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych.

Więcej informacji znajduję się TUTAJ

 

(2)logo PO WER

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst