Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XVI Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Samorząd

XVI Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 14 grudnia 2015 r. o godz. 18:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

XVI Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 14 grudnia 2015 r. o godz. 18:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XVI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

1. Otwarcie XVI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Starosty Pruszkowskiego. /BR-153-15/

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Pruszkowskiego. /BR-154-15/

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Pruszkowskiego. /BR-155-15/

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Pruszkowskiego. /BR-156-15/

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Pruszkowskiego. /BR-157-15/

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Pruszkowskiego. /BR-158-15/

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Starosty Pruszkowskiego. /BR-159-15/

12. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.

13. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.

14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego
Maksym Gołoś

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst