XVI Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Samorząd

XVI Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 14 grudnia 2015 r. o godz. 18:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

XVI Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 14 grudnia 2015 r. o godz. 18:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XVI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

1. Otwarcie XVI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Starosty Pruszkowskiego. /BR-153-15/

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Pruszkowskiego. /BR-154-15/

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Pruszkowskiego. /BR-155-15/

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Pruszkowskiego. /BR-156-15/

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Pruszkowskiego. /BR-157-15/

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Pruszkowskiego. /BR-158-15/

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Starosty Pruszkowskiego. /BR-159-15/

12. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.

13. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.

14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego
Maksym Gołoś