Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Fundusz Wsparcia Kultury ogłasza konkurs dotacyjny

Aktualności, NGO

Aż 400 milionów złotych przeznaczono na zapewnienie ciągłości działalności artystycznej i utrzymanie miejsc pracy w sektorze kultury. To bardzo oczekiwana przez środowisko artystyczne forma pomocy placówkom kulturalnym, które pandemia COVID-19 dotknęła szczególnie dotkliwie. O pomoc tą mogą się ubiegać zarówno kulturalne placówki samorządowe, jak również organizacje pozarządowe.

Do 21 października można będzie składać wnioski o dotacyjne wsparcie prowadzonej działalności kulturalnej w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca. O dotacje mogą się starać:

  • samorządowe instytucje artystycznedo wysokości 40% utraconych przychodów netto;
  • organizacje pozarządowedo wysokości 50% przychodów netto;
  • przedsiębiorcy do 50 % przychodów netto, w tym usługodawcy wspomagający tę działalność przez organizację zaplecza technicznego. 

Uzyskane wsparcie finansowe będzie można przeznaczyć m.in. na: koszty opłacenia personelu pracującego na rzecz instytucji kulturalnej, organizację spektakli i koncertów, związany z prowadzoną działalnością wynajem pomieszczeń czy nieruchomości, a także koszty podróży i zakup materiałów bezpośrednio związanych z działaniem artystycznym. Co ważne – w ramach otrzymanej refundacji będzie można rozliczyć również koszty poniesione od początku pandemii, czyli od 12 marca. Otrzymane środki będą musiały być wykorzystane do końca 2020 roku.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.gov.pl/kultura/fundusz-wsparcia-kultury

Dla wnioskodawców utworzono również infolinię z numerami telefonów: Instytut Muzyki i Tańca: 22 122 11 82 oraz Instytut Teatralny: 22 122 11 83.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst