Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pomóżmy osobom bezdomnym

Aktualności, Małe granty i konkursy, NGO

Ogłoszenie o dodatkowym otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych w roku 2020 :

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”.  Zaproszenie do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością, skierowane jest w tym przypadku także do organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność zgodną z celami konkursu.

Dotację można uzyskać na realizację działań zarówno w zakresie profilaktyki zapobiegającej bezdomności, jak i w zakresie skierowanych do osób bezdomnych przedsięwzięć aktywizujących społecznie i zawodowo.

Ogłoszony obecnie otwarty konkurs ofert jest działaniem dodatkowym w ramach wspomnianego Programu. Na jego realizację przeznaczona jest kwota w wysokości 5 000 000 złotych, a wysokość dotacji dla poszczególnych zgłoszonych w konkursie zadań publicznych kształtowała się będzie w granicach od 50 000 zł do 150 000 zł.

Oferty konkursowe należy przesłać do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do dnia 14 października 2020 r.

Regulamin konkursu oraz informacje szczegółowe: przejdź do strony

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst