Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Ruszają kolejne nabory wniosków dla osób bezrobotnych

Aktualności
Ruszają kolejne nabory wniosków dla osób bezrobotnych z terenu powiatu pruszkowskiego na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej:
  • Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o przyznanie osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w oparciu o projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (III)” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Środki pozyska 10 osób (2 kobiety, 8 mężczyzn)

  • 5 osób powyżej 50 lat i więcej (1k, 4m);
  • 3 osoby o niskich kwalifikacjach (1k, 2m);
  • 2 osoby długotrwale bezrobotne (2m).

Wnioski będą przyjmowane od  19 października do 23 października 2020 r.
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 23 000 zł.

Wnioski wraz z kompletem wymaganych załączników należy składać do SKRZYNKI PODAWCZEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PRUSZKOWIE, znajdującej się w wejściu do siedziby Urzędu. Komplet dokumentów należy zabezpieczyć uniemożliwiając jego rozkompletowanie (np. w kopercie).

Dostęp do skrzynki podawczej będzie możliwy:
od poniedziałku do czwartku w godz. 8.30 – 15.30,
w piątek w godz. 8.30-13.30.
Przed złożeniem wniosku należy umówić się telefonicznie z doradcą zawodowym w celu uzupełnienia załącznika numer 4 niniejszego wniosku (22 770-20-41, 22 770-20-43).
Ograniczono liczbę przyjęć przez doradcę zawodowego do 5 osób bezrobotnych dziennie.
Wszelkie konsultacje prowadzone będą telefonicznie 22 770-20-44 lub osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu.

Więcej szczegółów: przejdź do strony PUP

  • nabór wniosków w trybie konkursowym o przyznanie osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

Środki będzie mogło pozyskać 9 osób.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 23 000 zł.
Wnioski będą przyjmowane od  19 października do 23 października 2020 r.

Wnioski wraz z kompletem wymaganych załączników należy składać do SKRZYNKI PODAWCZEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PRUSZKOWIE, znajdującej się w wejściu do siedziby Urzędu. Komplet dokumentów należy zabezpieczyć uniemożliwiając jego rozkompletowanie (np. w kopercie).

Dostęp do skrzynki podawczej będzie możliwy:
od poniedziałku do czwartku w godz. 8.30 – 15.30,
w piątek w godz. 8.30-13.30.

Przed złożeniem wniosku należy umówić się telefonicznie z doradcą zawodowym w celu uzupełnienia załącznika numer 4 niniejszego wniosku (22 770-20-41, 22 770-20-43).
Ograniczono liczbę przyjęć przez doradcę zawodowego do 5 osób bezrobotnych dziennie.
Wszelkie konsultacje prowadzone będą telefonicznie 22 770-20-44 lub osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu.
W przypadku przesyłek np. pocztowych, kurierskich liczy się data faktycznego wpływu wniosku do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Więcej szczegółów: przejdź do strony PUP
Uwaga !
W związku z ogłoszonymi naborami wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej z trzech odrębnych źródeł finansowania (RPO, PO WER, Funduszu Pracy) informujemy, że osoba bezrobotna ubiegająca się o dotację może złożyć tylko jeden wniosek.
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst