Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Obchody wybuchu Powstania Warszawskiego w Powiecie Pruszkowskim

Aktualności

Tegoroczne obchody wybuchu Powstania Warszawskiego w Powiecie Pruszkowskim trwały trzy dni. Mieszkańcy mogli wziąć udział w grze terenowej, pośpiewać wspólnie z kapelą „Kapsel” powstańcze piosenki lub pójść na spotkanie wspomnieniowe do Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie.

Świętowanie rozpoczęło się 31 lipca grą terenową „Tędy Przeszła Warszawa”. Wzięło w niej udział 84 osoby z terenu Powiatu Pruszkowskiego, które stworzyły zespołów. Realizacja gry miała na celu zachęcenie mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego do wspólnego, rodzinnego poznawania historii własnego regionu i rozwijania poczucia tożsamości narodowej. Pierwsza część polegała na odnalezieniu wskazanych przez organizatorów punktów w Pruszkowie związanych z II wojną światową, w których należało wypełnić powierzone zadania. Jednym z nich było rozszyfrowanie rozkazu i przekazanie prawidłowego meldunku, odnalezionemu w Parku Kościuszki „Powstańcowi”. Kolejnym zadaniem było odszukanie pomnika upamiętniającego Szesnastu Przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, którzy podstępnie zostali uprowadzeni przez NKWD do Moskwy. Zanim jednak poszczególne drużyny ruszyły do akcji, wszyscy zgromadzeni udali się pod pomnik upamiętniający ofiary Obozu Dulag 121, znajdujący na terenie MLP w Pruszkowie. Najmłodsi uczestnicy gry, w obecności sztandaru Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z Pruszkowa, złożyli pod pomnikiem kwiaty i znicze. Nawet strugi deszczu nie przeszkodziły uczestnikom w ukończeniu pierwszego etapu gry. Tego dnia do Muzeum przybyło około 160 zwiedzających.

Wśród drużyn, które ukończyły część pierwszą i tego samego dnia powtórnie pojawiły się w Muzeum Dulag 121, zostały rozlosowane nagrody – trzy książki Zdzisława Zaborskiego Durchgangslager 121. Niemiecka zbrodnia specjalna, dwie koszulki i wieczne pióro.

Drugi etap gry, trwać będzie do 7 sierpnia. Polega on na wykonaniu zadań na terenie swojej miejscowości i przesłaniu fotografii oraz opisu wykonanych zadań na adres pocztowy lub mailowy Muzeum Dulag 121. Zwycięskie drużyny zostaną nagrodzone bezpłatnym biletem wstępu na zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego wraz z przewodnikiem.

1 sierpnia, w poniedziałek na pruszkowskich ulicach, placach i skwerach rozbrzmiewały piosenki powstańcze i okupacyjne. Zaproszona przez muzeum kapela „Kapsel” rozgrzała serca Pruszkowian śpiewem i grą na akordeonie, kontrabasie
i bango. Na ulicach miasta powtórnie rozległ się dawno zapomniany tętent kopyt – kapela przemierzała Pruszków bryczką zaprzęgniętą w konie. Uliczne występy spotkały się z ogromnym zainteresowaniem i życzliwością mieszkańców Pruszkowa. Szczególne wyrazy uznania należą się dzieciom, które dzielnie towarzyszyły kapeli w dziewięciu punktach Pruszkowa, podążając za nią na rowerach.

We wtorek, 2 sierpnia o godz. 18.00 w trzecim dniu obchodów przed Muzeum Dulag121 na Żbikowie, odbyło się spotkanie wspomnieniowe pt. „Mój pierwszy dzień Powstania…”. Licznie zgromadzeni mieszkańcy Powiatu Pruszkowskiego wspólnie z Agnieszką Kuźmińską Wicestarostą Pruszkowskim oraz Jackiem Janowskim Wiceburmistrzem Gminy Brwinów, mieli okazję wysłuchać wielu powstańczych wspomnień. Andrzej Precigs, aktor teatralny i filmowy, przeczytał fragmenty wspomnień i relacji utrwalonych w literaturze okupacyjnej m.in. przez Mirona Białoszewskiego, Marię Dąbrowską, Zofię Nałkowską, Monikę Żeromską, Jarosława Iwaszkiewicza.

Zapraszamy do galerii foto.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst