Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Ponad 72 miliony wsparcia dla przedsiębiorców !

Aktualności, Gospodarka i inwestycje
Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie informuje, że w ramach wsparcia dla przedsiębiorców z terenu powiatu pruszkowskiego w ramach Tarczy Antykryzysowej – do dnia 24 września 2020 r. wydatkowano już ponad 72 miliony złotych.
Dzięki zaangażowaniu pracowników PUP rozpatrzono 99,5% wszystkich złożonych wniosków w ramach wsparcia dla firm w związku z pandemią COVID-19.
  • Spośród 15 476 wniosków rozpatrzono już 15 390, w tym 12 488 – pozytywnie. Na podstawie zawartych umów tutejszy Urząd wypłacił łącznie kwotę 72 645 139,24 zł ze środków przyznanych przez rząd w ramach Tarczy Antykryzysowej.
  • Z pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej skorzystało 10 677 mikroprzedsiębiorców – wypłacono wsparcie w wysokości 53 252 866,19 zł .
  • Z dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej skorzystało 1 262 przedsiębiorców niezatrudniających pracowników – wypłacono wsparcie w wysokości 6 062 940 zł.
  • Z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne skorzystało 559 przedsiębiorców – wypłacono wsparcie w wysokości 13 329 333,05 zł.
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst