Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Brązowy Medal za Zasługi dla Policji dla Starosty Pruszkowskiego

Aktualności, wydarzenia

Dziś Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski został odznaczony Brązowym Medalem za Zasługi dla Policji. Uroczyste wręczenie odznaczenia odbyło się w Warszawie, na placu przed w siedzibą Komendy Stołecznej Policji, podczas uroczystego apelu w obecności Komendanta Stołecznego Policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja.

Medal, przyznawany jest przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, osobie, która:

  • inicjowała lub organizowała działania mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw lub wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, a także współdziałała w tym zakresie z organami państwowymi, samorządu terytorialnego lub organizacjami społecznymi,
  • swoim postępowaniem, nienaganną pracą lub służbą podnosiła sprawność działań Policji,

Dla usprawnienia pracy Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, tylko w tym roku przekazaliśmy 170 tys. zł na 4 zadania:

  • dofinansowanie zakupu dwóch samochodów policyjnych
  • nagrody dla wyróżniających się policjantów
  • zakup sprzętu techniki policyjnej
  • służby ponadnormatywne

Gratulujemy również pozostałym odznaczonym, a szczególnie samorządowcom z terenu powiatu pruszkowskiego: Arkadiuszowi Kosińskiemu Burmistrzowi Gminy Brwinów i Andrzejowi Zarembie Wójtowi Gminy Raszyn.

Projekt bez tytułu(6)

medal2

Projekt bez tytułu(7)

Projekt bez tytułu(8)

Projekt bez tytułu(9)

Projekt bez tytułu(10)

Projekt bez tytułu(5)

Projekt bez tytułu(11)

Projekt bez tytułu(4)

Projekt bez tytułu(3)

Projekt bez tytułu(2)

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst