Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Wsparcie dla dzieci w pieczy zastępczej

Aktualności

Na mocy umowy, która została zawarta z Wojewodą Mazowieckim, powiat pruszkowski otrzymał środki finansowe w wysokości 438 320,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

Dofinansowanie zostało wykorzystane na potrzeby wychowanków pieczy zastępczej na zakup:

  • sprzętu i oprogramowania na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania oraz oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością,
  • środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią
  • wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny

Zakupiono m.in:

  • 105 komputerów przenośnych, wraz z oprogramowaniem
  • 43 drukarki/skanery/kopiarki,
  • 1030 maseczek,
  • 9560 rękawiczek jednorazowych,
  • 380 litrów środków do dezynfekcji rąk
  • meble do nauki

Dziś w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie w obecności Agnieszki Kuźmińskiej Członka Zarządu Powiatu Pruszkowskiego i Grzegorza Kamińskiego Członka Zarządu Powiatu Pruszkowskiego przekazano część zakupów 5 rodzinom zastępczym zawodowym, w tym rodzinnemu domowi dziecka i pogotowiu opiekuńczemu.

Miejsca kwarantanny tj. placówka opiekuńczo-wychowawcza w Walendowie i pogotowie opiekuńcze w Nadarzynie (prowadzone przez zawodową rodzinę zastępczą) zostały już wyposażone w meble i sprzęty. Środki ochrony zostaną przydzielone każdej rodzinie zastępczej (obecnie jest ich 169) oraz placówce w Walendowie. Laptopy otrzyma 41 rodzin zastępczych spokrewnionych, 39 rodzin zastępczych niezawodowych, 11 rodzin zawodowych oraz 14 zostanie przekazanych do placówki. Drukarki zostaną przekazane do 26 rodzin spokrewnionych, 13 rodzin niezawodowych, 4 rodzin zawodowych. Projektor, 7 sztuk oprogramowania i urządzenie wielofunkcyjne zostaną przekazane do placówki opiekuńczo-wychowawczej w Walendowie, jedno oprogramowanie trafi do rodziny spokrewnionej.

Projekt bez tytułu(462)

Projekt bez tytułu(463)Projekt bez tytułu(464)Projekt bez tytułu(465)Projekt bez tytułu(466)Projekt bez tytułu(467)

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst