Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XXIV Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, wydarzenia

Uprzejmie zapraszamy na XXIV sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 6 października 2020 r. o godz. 17:00 w trybie zdalnym w związku art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568).

Wypełniając dyspozycję art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), zawiadamiam, że transmisja obrad będzie dostępna na kanale YouTube.

Zachęcamy do śledzenia przebiegu sesji w trybie on-line. Transmisja będzie jak zawsze dostępna na kanale Youtube i profilu FB powiatu pruszkowskiego.

Porządek obrad XXIV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XXIV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-286/2020/.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2020 /BR-287/2020/.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przemyskiemu w 2020 r. /BR-288/2020/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji /BR-293/2020/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi /BR-294/2020/.
 10. Informacja o wyniku finansowym za I półrocze SPZ ZOZ w Pruszkowie /BR-284/2020/.
 11. Sprawozdanie o stanie realizacji zadań inwestycyjnych /BR-289/2020/.
 12. Informacja o wykorzystaniu środków z dotacji udzielonych spółkom wodnym na utrzymanie urządzeń melioracyjnych na terenie powiatu /BR-290/2020/.
 13. Informacja na temat realizacji zadań związanych z promocją powiatu /BR-291/2020/.
 14. Informacja Nr 14/2020 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 15 sierpnia
  do 22 września 2020 r. /BR-292/2020/.
 15. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych składanych Przewodniczącemu Rady Powiatu.
 16. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
 18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Stanisław Dymura
Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) sesje Rady Powiatu Pruszkowskiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Materiał do pobrania:
BR.0000.36.2020_porządek XXIV sesji
BR_284_2024_spz zoz_informacja o wykonaniu planu finansowego za I półrocze 2020 r_
BR_286_2020_wpf
BR_287_2020_budżet
BR_288_2020_pomoc finansowa powiat przemyski
BR_289_2020_sprawozdanie o realizacji zadań inwestycyjnych
BR_290_2020_informacja o wykorzystaniu środków z dotacji udzielonych spółkom wodnym
BR_291_2020_informacja o realizacji zadań związanych z promocją powiatu
BR_292_2020_informacja o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
BR_293_2020_rozpatrzenie petycji_sama uchwała BR_
294_2020_rozpatrzenie skargi_sama uchwała

sesja-fot1_988x683_acf_cropped

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst