Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych – konkurs dla NGO

Aktualności, Małe granty i konkursy, NGO, Ogłoszenia

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych zajmujących się opieką nad osobami z niepełnosprawnościami na realizację Programu pn. „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością”.

Celem programu jest zapewnienie bezpośredniego wsparcia osobom obciążonym stałą opieką nad osobami z niepełnosprawnościami, przede wszystkim członkom ich rodzin i stałym opiekunom. Wsparcie to dotyczyć ma dofinansowania tzw. opieki wytchnieniowej, czyli pomocy w organizacji opieki zastępczej, a także umożliwienia wykorzystania tego czasu na rozwój osobisty dla osób obciążonych do tej pory stałą opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

O przewidziane w konkursie dofinansowania ubiegać się mogą organizacje pozarządowe posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób z niepełnosprawnością,  prowadzące już tą działalność przez okres co najmniej 3 lat.

Program ogłoszony jest na dwa najbliższe lata i dysponuje na powyższe cele kwotą 80 milionów złotych, z czego 30 mln zł  w roku 2020 oraz 50 mln zł  w roku 2021.  Przewidywana minimalna kwota dofinansowania zakwalifikowanych ofert to 50 000 zł, przy czym kwota ta nie może być wyższa niż 80 % całkowitej kwoty przeznaczonej na realizację oferty w roku 2020 oraz 100% w roku 2021.

Termin składania ofert upływa 30 września 2020 r.

Bliższych szczegółów o konkursie, zasadach udziału i harmonogramie realizacji należy szukać na stronie Ministerstwa pod linkiem: przejdź do strony .

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst