Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Obchody Światowego Dnia Sybiraka

Aktualności, wydarzenia
W niedzielę, 20 września w kościele św. Kazimierza w Pruszkowie odprawiona została Msza Świętą poświęcona Sybirakom zorganizowana przez Pruszkowskie Koło Sybiraków i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Koło nr 6 w Pruszkowie. W uroczystościach udział wzięli: Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski i Stanisław Dymura Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego. O godną oprawę zadbali niezawodni Strzelcy RP.
Po mszy wręczono odznaczenia i wyróżnienia dla osób zasłużonych w działalności społecznej, patriotycznej i tworzeniu inicjatyw nawiązujących do idei Niepodległości. Te wybitne osoby to:
  • Irena Horban   

Irena Horban córka Władysława – ur. w 1926roku. Wywodzi się z bardzo patriotycznej rodziny, zaangażowanej w walkę o niepodległość. W czasie okupacji pomagała podczas Powstania ludności warszawskiej przetrzymywanej w Dulagu, pracowała w szpitalu powstańczym. Skończyła Filozofię w zakresie historii na Uniwersytecie Warszawskim, pracowała jako asystentka w Instytucie Papirologii w latach 1947-1951. Następnie jako profesor historii w szkołach warszawskich i Liceum Ogólnokształcącym Zana w Pruszkowie. Od 1990r. przez dwie kadencje była radną w radzie miasta Pruszkowa. Jest bardzo aktywnym i zaangażowanym członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej koło nr 6 w Pruszkowie, działała i działa w wielu innych organizacjach społecznych.

  • Barbara Ratyńska

Barbara Ratyńska córka Aleksandra – urodzona 30.03.1935r. Pochodzi z rodziny o bardzo bogatych tradycjach patriotycznych, ojciec był legionistą i członkiem konspiracji. Siostra, Ewa, działała w Szarych Szeregach, brat Tadeusz w Wolnej Młodzieży. Pani Barbara zakładała Solidarność w służbie zdrowia w Lesku (Bieszczady), później działaczka Solidarności. Od połowy lat 90-tych jest aktywnym działaczem koła nr 6 Pruszków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w którym z niezwykłym zaangażowaniem i pasją pełni funkcję wiceprezesa.

  • Ryszard Ostrowski

Ryszard Ostrowski syn Bolesława – ur. 23.09.1941r. w Grzebsku. W latach 1959-1960 i 1962-1963 działacz opozycyjny, w tym na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada status działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych. Od 1981 do 1987 członek NSZZ SOLIDARNOŚĆ we Wrocławiu a w latach 1989-1991 przewodniczący Komisji Zakładowej. Wieloletni członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, wiceprezes Okręgu Warszawa i przewodniczący Komisji Mianowań i Odznaczeń w Zarządzie Głównym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności, Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości i innymi.

  • Robert Falkowski

Robert Falkowski syn Aleksandra – urodzony 9 maja 1957 r. Od sierpnia 1980 r. w NSZZ SOLIDARNOŚĆ. Od marca 1981 r. (wcześniej mistrz działu produkcji) do 13 grudnia 1981 r. etatowy Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Zakładach „POLLENA” w Jaworze. Członek MKS w Jaworze. Po wprowadzeniu stanu wojennego, 14 grudnia 1981r. zatrzymany w biurze Związku na terenie zakładu pracy, przesłuchiwany i zatrzymany na 48 godzin. Szykanowany również finansowo, bez prawa do podwyżek i z zakazem wyjazdów poza teren miasta. W marcu 1983 r. zmuszony do zwolnienia się z pracy przez kilka miesięcy pozostaje bez zatrudnienia. Podejmuje pracę kierownika sklepu chemicznego, który staje się skrzynką kontaktową i miejscem dystrybucji podziemnych gazetek, biuletynów i wydawnictw. Organizuje podziemne struktury Solidarności. Współorganizuje pomoc rodzinom internowanych. Organizuje i zdobywa materiały poligraficzne dla podziemnych drukarni, kolportuje wydawnictwa drugiego obiegu. Organizuje spotkania dyskusyjne wśród opozycjonistów, uczestniczy w akcjach plakatowania i malowania znaków Solidarności Walczącej. Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, rewidowany w miejscu pracy i w domu, szykanowany przez milicję i SB. Do 1986 bez prawa do otrzymania paszportu. W 1989 r. współorganizuje KO Solidarności, następnie ROAD, a później Unię Demokratyczną. Jest aktywnym działaczem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

  • Łukasz Kudlicki

Łukasz Kudlicki syn Jerzego – ur. 21.04.1973r. W 1997 r. ukończył studia politologiczne w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Jest również absolwentem studiów podyplomowych z zarządzania w administracji publicznej (2006 r.). W 2007 r. ukończył kurs z zakresu bezpieczeństwa narodowego w Kolegium Galilejskim w Izraelu. Pracę zawodową rozpoczął od dziennikarstwa, współtworząc pierwszy zespół Katolickiego Radia „Józef” Archidiecezji Warszawskiej, działającego w latach 1994- 1997. Następnie był dziennikarzem i wydawcą w dziennikach „Życie” (1997-2002) i „Super Express” (2002-2003). Publikował też w prasie krajowej oraz polonijnej. W czerwcu 2003 r. rozpoczął pracę w administracji samorządowej w Urzędzie m.st. Warszawy. Był zastępcą dyrektora Gabinetu Prezydenta m.st. Warszawy, śp. prof. Lecha Kaczyńskiego. W latach 2006-2010 pracował w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Publikował w kwartalniku BBN „Bezpieczeństwo Narodowe”. Od września 2010 do listopada 2015 r. pracował w Zespole Legislacji i Analiz Biura Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Od 18 listopada 2015 do 9 stycznia 2018 r. był dyrektorem Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka. Od 10 stycznia 2018 r. jest dyrektorem Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. Od 2017 – jest członkiem nadzwyczajnym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Od 1995 współdziała w Komitecie Katyńskim, Krąg Pamięci Narodowej, od 2010 jest współpracownikiem Stowarzyszenia Rodzin „Katyń 2010”.

  • Bartek Gryczko

Bartek Gryczko syn Mirosława – ur.17.01.1994r., żołnierz Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, instruktor i wychowawca młodzieży strzeleckiej. Swoja służbę wojskową rozpoczął w roku 2015, zdobywając oprócz wyszkolenia ogólno-wojskowego, profesjonalne i wszechstronne przeszkolenie i umiejętności z zakresu ceremoniału wojskowego. Brał udział w wielu uroczystościach państwowych, patriotycznych i patriotyczno-religijnych. Do najważniejszych wydarzeń w trakcie których z dumą i starannością reprezentował Wojsko Polskie oraz majestat Rzeczypospolitej należy zaliczyć uroczystość pożegnania papieża Franciszka w Krakowie w 2016r., uroczystości 100-lecia odzyskania Niepodległości (Defilada Stulecia w Warszawie), uroczystości związane z wizytami koronowanych głów, prezydentów, premierów, kanclerzy, dowódców sił zbrojnych wielu państw świata. Swoje doświadczenie, wiedzę i umiejętności przekazywał poprzez prowadzenia szkoleń młodzieży strzeleckiej i orląt. Zajęcia prowadził profesjonalnie, potrafił zainteresować i zaangażować młodzież, szczególnie w tematyce związanej z ceremoniałem wojskowym, musztrą ale też patriotyzmem, historią Polski i kształtowaniem postaw obywatelskich.

  • Irena Chlebińska
  • Piotr Lewandowski
  • Łukasz Woźniak
Dziękujemy wszystkim wyróżnionym za trud, poświęcenie i autentyczny heroizm oraz zaangażowanie w pielęgnowanie pięknej idei patriotyzmu.
Projekt bez tytułu(453)
Projekt bez tytułu(454)
Projekt bez tytułu(456)
Projekt bez tytułu(446)
Projekt bez tytułu(447)
Projekt bez tytułu(448)
Projekt bez tytułu(449)
Projekt bez tytułu(451)
Projekt bez tytułu(452)
Projekt bez tytułu(455)Projekt bez tytułu(457)
Projekt bez tytułu(458)
Projekt bez tytułu(459)
Projekt bez tytułu(461)
Projekt bez tytułu(460)
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst