Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Stowarzyszenie „Socjus” zaprasza na wydarzenie

Aktualności, Kultura, wydarzenia
W naszym powiecie, a konkretnie w Pruszkowie działa Pruszkowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Socjus”.
Stowarzyszenie:
  • promuje w społeczeństwie wzory zdrowego stylu życia
  • niesie wszechstronną pomoc ludziom uzależnionym w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwaniu właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, zakładzie pracy, środowisku
  • prowadzi programy edukacyjne w zakresie wiedzy o alkoholu, niebezpieczeństw z nim związanych oraz propaguje ideę trzeźwości, szczególnie wśród młodzieży
  • niesie pomoc osobom mającym problemy związanie z nadużywaniem alkoholu w tym osobom niepełnosprawnym, pomaga w reintegracji społecznej osób
  • współdziała z organizacjami i instytucjami rządowymi w zakresie niesienia pomocy rodzinom, w których występuje przemoc pod wpływem alkoholu
  • prowadzi działania na płaszczyźnie społecznej w szczególności pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • realizuje zadania wynikające z ustawy o zdrowiu publicznym
Zapraszamy na ciekawe wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie „Socjus” :
Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, tekst „Zadanie dofinansowane przez Prezydenta Miasta Pruszkow Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP Pruszków- -Żbików DZWON ZWON ZBIKOWA Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP Pruszkowie oraz Pruszkowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "SOCJUS" Zapraszają 20. 09. 2020r., godz. 12.30 na MSZĘ BEATOWĄ CORRADO Socjus trapisci w wykonaniu Zespołu Trapiści z okazji Miesiąca Trzeźwości oraz upamiętnienia wybuchu II wojny św. Msza odbędzie się w Kościele Niepokalanego Poczęcia NMP, ruszków-Żbiko ul. 3 maja 124”
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst