Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Konsultacje społeczne

Aktualności, Komunikaty

Na podstawie art. 65 l ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2020 r., poz. 110, 284, 568, 695, 1087) Starosta Pruszkowski niniejszym podaje
do konsultacji społecznych sprawę planowanych prac badawczych nad pojazdami autonomicznymi.
Konsultacje będą odbywały się od 2 września do 9 września 2020 r.
W toku konsultacji właściciel nieruchomości położonej wzdłuż planowanej trasy, po której będzie poruszał się pojazd autonomiczny, może zgłosić sprzeciw.
Sprzeciw można zgłaszać drogą elektroniczną na adres infrastruktura@powiat.pruszkow.pl podając dane niezbędne do weryfikacji prawa do wniesienia sprzeciwu i dane kontaktowe
w tym numer telefonu.
Szczegółowy program badania oraz mapa trasy poniżej:

Wniosek o wydanie zezwolenia na prace badawcze nad pojazdami autonomicznymi

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst