Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Stypendia Starosty Pruszkowskiego rozdane!

Aktualności

Starosta Krzysztof Rymuza przyznał uczniom z terenu Powiatu stypendia za rok szkolny 2019/2020. Stypendia Starosty Pruszkowskiego to wyróżnienia przyznawane za szczególne osiągnięcia uczniom szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez Powiat Pruszkowski.

Wnioski o przyznanie stypendiów mogą składać dyrektorzy szkół.

Stypendia naukowe Starosty Pruszkowskiego przyznaje się uczniom, którzy:

 1. zostali laureatami olimpiad przedmiotowych i tematycznych oraz turniejów z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej i kuratora oświaty;
 2. osiągnęli w szkołach podstawowych i gimnazjum średnią ocen co najmniej 5,20,
  a w szkołach ponadgimnazjalnych lub ponadpodstawowych co najmniej 5,00 oraz posiadają wzorową ocenę z zachowania i spełniają przynajmniej dwa z następujących kryteriów:
 1. posiadają co najmniej dwie oceny celujące z przedmiotów: język polski, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, fizyka, chemia, geografia, biologia lub co najmniej dwie oceny celujące z kierunkowych przedmiotów zawodowych,
 2. reprezentowali szkołę w konkursach przedmiotowych, artystycznych lub sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim i zajęli I, II albo III miejsce lub uzyskali tytuł laureata lub finalisty;
 3. aktywnie działali społecznie w organizacjach społecznych szkolnych
  lub pozaszkolnych;
 1. uzyskali co najmniej 90% wynik ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów
  na egzaminie maturalnym, zarówno w części pisemnej jak i ustnej.
 2. Stypendia sportowe Starosty Pruszkowskiego można przyznać uczniom, którzy:
 3. 1)  w zawodach sportowych o zasięgu co najmniej ogólnopolskim, ujętych w kalendarium polskiego związku sportowego danej dyscypliny sportowej, reprezentowali szkołę lub klub sportowy i zajęli I, II albo III miejsce w dyscyplinach indywidualnych lub konkurencjach zespołowych;
 4. 2) na świadectwie ukończenia danego roku nauki nie mają ocen niedostatecznych i dopuszczających oraz posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

Stypendia artystyczne Starosty Pruszkowskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki, można przyznać uczniom, którzy:

 1. w konkursach o zasięgu co najmniej ogólnopolskim zajęli I, II albo III miejsce indywidualnie lub zespołowo albo odnieśli sukces artystyczny rangi co najmniej ogólnopolskiej;
 2. na świadectwie ukończenia danego roku nauki nie mają ocen niedostatecznych i dopuszczających oraz posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. Starosta Krzysztof Rymuza przyznał za rok szkolny 2019/2020

W LO im. Tomasza Zana Za rok szkolny 2019/2020 stypendia naukowe otrzymali:

Kacper Juźwiak – średni wynik uzyskany na egzaminie maturalnym – 96,25 %.

Sandra Głowacka – średni wynik uzyskany na egzaminie maturalnym – 94,50 %.

Klementyna Grzybowska – średni wynik uzyskany na egzaminie maturalnym – 91,00 

– Weronika Opara – średni wynik uzyskany na egzaminie maturalnym – 91,00 %.

– Bartosz Bochyński -średni wynik uzyskany na egzaminie maturalnym – 90,75 %.

Stypendium sportowe otrzymał Bartłomiej Bogdewicz – za zajęcie II miejsca w V Pucharze Polski w trójboju siłowym klasycznym w kategorii 74+ kgJunior do lat 18.

Stypendia artystyczne otrzymali: 

– Magdalena Drezler – za zajęcie I miejsca w XXIII Ogólnopolskich Spotkaniach Tanecznych „Radomsko Open 2019” w kategorii tańca nowoczesnego powyżej 15 lat;

Zofia Bednarz – za uzyskanie tytułu laureata w Ogólnopolskim Konkursie Matematyczno – Plastycznym „Matematyczny Wszechświat” w kategorii szkół ponadpodstawowych.

W LO im. Tadeusza Kościuszki stypendia naukowe otrzymali:

– Paweł Kruszyński – średnia ocen 5,70; 

  Filip Andrzan – średnia ocen 5,44; 

– Wiktoria Suchecka – średni wynik uzyskany na egzaminie maturalnym – 96,50 %;

Roksana Orzechowska – średni wynik uzyskany na egzaminie maturalnym – 94,00 %;

Witold Zaremba – średni wynik uzyskany na egzaminie maturalnym – 93,50 %;

Anna Cieślik – średni wynik uzyskany na egzaminie maturalnym – 92,75 %;

Jakub Mucha – średni wynik uzyskany na egzaminie maturalnym – 92,50 %;

Zuzanna Warsztocka – średni wynik uzyskany na egzaminie maturalnym – 91,75 %;

Bartosz Buczek – średni wynik uzyskany na egzaminie maturalnym – 91,00 %;

Julia Kucharska – średni wynik uzyskany na egzaminie maturalnym – 91,00 %;

Zuzanna Truszkowska – średni wynik uzyskany na egzaminie maturalnym – 91,00 %; 

Natalia Żukowska – średni wynik uzyskany na egzaminie maturalnym – 90,50 %;.

Antoni Czyżkowski – średni wynik uzyskany na egzaminie maturalnym – 90,25 %;

Małgorzata Fronczak – średni wynik uzyskany na egzaminie maturalnym – 90,00 %.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Ks. Jana Twardowskiego stypendia artystyczne otrzymali: 

– Mateusz Świderski – za zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Słoneczna Zakładka 2020 „Portret z książką”;

 Mariusz Pukropek – za zajęcie I miejsca w VI Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno – Literackim „Twórczość ks. Jana Twardowskiego widziana oczami dziecka”; 

– Krzysztof Niemirski – za zajęcie II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Pejzaż pięknie malowany” .

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych stypendia naukowe otrzymali:

Tomasz Morawski – średnia ocen 5,25;

– Adam Słobodzin – średnia ocen 5,18.

 W Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica stypendia naukowe otrzymali:

– Marcelina Turczyk – średnia ocen 5,42;

– Katarzyna Łamasz – średnia ocen 5,36.

Gratulujemy! 

 

STYPENDIA

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst