Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Wręczenie aktów mianowania i powierzenie stanowisk nowym dyrektorom

Aktualności

Dzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie odbyła się uroczystość wręczenia nauczycielom aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przez Agnieszkę Kuźmińską Członka Zarządu Powiatu Pruszkowskiego.
Nauczyciel mianowany to trzeci stopień awansu zawodowego, który w przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez powiat pruszkowski, nadaje Starosta Pruszkowski. Przy nadaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciele składają ślubowanie według roty zawartej w ustawie Karta Nauczyciela.
Stopień nauczyciela mianowanego otrzymali:

  • Katarzyna Morawska, Marta Świder i Monika Czuj ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie;
  • Artur Józef Wiśniewski, Iwona Majewska, Joanna Chęć z Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie;
  • Michał Rafał Dumała, Ewa Paulina Nowak z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie;
  • Natalia Urbaniak-Kantyka z LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie;
  • Jagna Aleksandra Sienkiewicz z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszkowie;
  • Magdalena Pakosińska – Parys z LO im. Tomasza Zana w Pruszkowie.

Podczas uroczystości nastąpiło również powierzenie stanowisk 3 dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez powiat:

  • Anna Tużnik – Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
  • Ewa Król – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie
  • Iwona Pych – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Pruszkowie

W czasie spotkania pożegnano również Panią Annę Łukawską- Adamczyk Dyrektora MDK w Pruszkowie, która z dniem 31 sierpnia zakończyła pracę na tym stanowisku.

Pani Agnieszka Kuźmińska podziękowała nauczycielom i dyrektorom za zaangażowanie i aktywność w trakcie trwania pandemii oraz za dobrze przeprowadzoną przez szkoły edukację zdalną, która w poprzedni okresie była jedynym rozwiązaniem gwarantującym bezpieczeństwo dzieci przy zachowaniu ciągłości nauczania. W ciągu ostatnich kilku tygodni przekonamy się, czy nastąpi do niej powrót.  Musimy zrobić wszystko, aby  zagwarantować dzieciom oraz nauczycielom jak najlepsze warunki oraz narzędzia do pracy – dodała.

01

02

05

06

07

08

09

10

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst