Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Witamy nowego urzędnika!

Aktualności

Uroczyste Ślubowanie Pracownika Samorządowego to wielka chwila w życiu każdego urzędnika. To wydarzenie wieńczy intensywny okres służby przygotowawczej, którą przechodzi każdy pracownik podejmujący po raz pierwszy zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

Instytucja służby przygotowawczej została uregulowana w art. 19 ust. 1-9 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Jak wynika z treści art. 19 ust. 1 u.p.s., służbę przygotowawczą organizuje się dla pracownika podejmującego po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w czasie trwania zawartej z nim umowy o pracę na czas określony. Ustawodawca ma tu na myśli osoby, które nie były wcześniej zatrudnione w:

 • urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,
 • starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych,
 • urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych,
 • biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego
  • oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki,
  • biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego

  Służba trwa nie dłużej niż 3 miesiące. Po okresie służby przygotowawczej odbywa się egzamin urzędniczy, mający na celu potwierdzenie uzyskania odpowiednich kwalifikacji urzędniczych. Jeśli urzędnik pozytywnie zda egzamin, odbywa się Uroczyste Ślubowanie Pracownika Samorządowego.
  Podczas dzisiejszego posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego odbyło się wręczenie zaświadczenia o ukończeniu służby przygotowawczej Karolinie Bylinowskiej-Życie z Wydziału Architektury oraz złożenie przez nią ślubowania na pracownika samorządowego.

Witamy w gronie urzędników i życzymy powodzenia oraz dużo satysfakcji z pracy!

Projekt bez tytułu(396)

Projekt bez tytułu(397)

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst