Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Kolejne ważne inwestycje drogowe przed nami

Aktualności, Gospodarka i inwestycje

Przed nami dwie ważne inwestycje drogowe w gminach Raszyn i Nadarzyn.

W zeszłym tygodniu Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski podpisał dwa ZRID-y (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) dotyczące:

  • rozbudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 3122W – ul. Długa i 3120W – Droga Hrabska wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3120W – Droga Hrabska na odcinku od ul. Długiej do ul. Za Olszyną we wsi Łady, gmina Raszyn.
    Koszt inwestycji według kosztorysu to 2 837 568,99 zł.

Realizacja planowanej inwestycji zapewni bezpieczeństwo na skrzyżowaniu Drogi Hrabskiej z ul. Długą oraz usprawni obsługę komunikacyjną na odcinku Drogi Hrabskiej i ul. Długiej przy jednoczesnym podniesieniu komfortu przemieszczania się użytkowników tych dróg.

 

Projekt bez tytułu(393)

  • rozbudowy dróg powiatowych nr 3101W i 3103W polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej (ul. Platanowej) i drogi powiatowej nr 3103W w Młochowie, gmina Nadarzyn.
    Koszt inwestycji według kosztorysu to 2 614 461,73 zł.

Realizacja planowanej inwestycji zapewni bezpieczeństwo na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3101W (ul. Platanowej) i drogi powiatowej nr 3103W w Młochowie. Projektowany chodnik oraz ciąg pieszo-rowerowy pozwolą na stworzenie dużo lepszych warunków ruchu komunikacyjnego.

Projekt bez tytułu(394)

Na oba zadania Zarząd Powiatu Pruszkowskiego stara się o uzyskanie dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst