Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Kolejny etap budowy mostu w Czubinie

Aktualności

Od listopada kierowcy, rowerzyści i piesi przeprawiający się drogą powiatową nr 1509W (Chrzanów-Żuków-Czubin) będą mogli korzystać z nowego mostu.

Inwestycja polega na rozbiórce starego i budowie nowego mostu, przebudowie oświetlenia ulicznego, rozebraniu wodociągu kolidującego z projektowaną drogą i mostem oraz zbudowaniu nowego odcinka wodociągu. Powstanie nowa jezdnia i poprawie ulegnie bezpieczeństwo zarówno poruszających się samochodami, jak i pieszych oraz rowerzystów. Jezdnia zostanie poszerzona do 6,6 metra, a po jednej ze stron powstanie wygodny i bezpieczny dwukierunkowy ciąg pieszo-rowerowy, ograniczony z zewnątrz barierą energochłonną, wyposażoną w poręcz.

Do tej pory wykonane zostało przełożenie wodociągu, wylano ławy, końcowi dobiegło zbrojenie ścian i trwa betonowanie. Wykonawca – ALBLU Sp. z o.o. poinformował, że prace przebiegają bez zakłóceń, zgodnie z harmonogramem.

Droga 1509W, gdzie zlokalizowany jest most na rzece Rokitnicy to jeden z ciągów komunikacyjnych powiatu pruszkowskiego a także sąsiadujących powiatów grodziskiego i warszawskiego zachodniego. Prowadzi do ważnych ośrodków społeczno-gospodarczych Gminy Brwinów, w tym m.in. Urzędu Gminy, stacji PKP Brwinów, licznych podmiotów gospodarczych, a także stanowi drogę dojazdową do drogi wojewódzkiej 720 łączącej się z drogą krajową 92 oraz autostrady A2.

Koszt realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W w miejscowości Czubin wraz z budową mostu” wyniesie 1 836 390,00 złotych. W ramach środków rezerwy subwencji ogólnej otrzymamy w tym roku 1 029 580,00 złotych. Pomoc finansową w kwocie 450 000,00 złotych zadeklarowała także Gmina Brwinów.

Projekt bez tytułu(390) Projekt bez tytułu(389) Kolejny etap budowy mostu w Czubinie

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst