Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Obchody 76. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w powiecie pruszkowskim

Aktualności, wydarzenia

1 sierpnia upamiętniliśmy 76. Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Hołd Powstańcom oddano o godzinie 17:00 przy ul. Waryńskiego 1 w Pruszkowie, przy tablicy poświęconej pracownikom Elektrowni Okręgu Warszawskiego zamordowanych w latach II wojny światowej.

W imieniu Rady i Zarządu Powiatu Pruszkowskiego wieniec złożyli Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski i Michał Landowski Sekretarz Powiatu.
Kolejny punkt obchodów miał miejsce na terenie parku Potulickich przy Pałacu Ślubów. Muzeum Dulag 121 przygotowało wystawę „Solidarność i wsparcie” poświęconą zakrojonej na szeroką skalę akcji pomocowej wygnanym mieszkańcom Warszawy. Uroczystego otwarcia wernisażu dokonała Małgorzata Bojanowska Dyrektor Muzeum Dulag 121.
Wystawę można oglądać do końca sierpnia – zapraszamy!

Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski serdecznie dziękuje Miastu Pruszków na czele z Panem Prezydentem Pawłem Makuchem za współorganizację wydarzenia, a Pani Dyrektor Małgorzacie Bojanowskiej i Zespołowi Muzeum Dulag 121 za przygotowanie wystawy plenerowej pt. „Solidarność i wsparcie”. Wyrazy wdzięczności składamy również niezawodnym jak zawsze: Orkiestrze Dętej Pruszkowianka, Harcerzom z Hufca Pruszków i Strzelcom Rzeczypospolitej – za pomoc okazaną podczas organizacji oraz przebiegu wydarzenia i przede wszystkim za obecność.

Chwała Bohaterom!

Projekt bez tytułu(374)Projekt bez tytułu(375)Projekt bez tytułu(384)Projekt bez tytułu(377)Projekt bez tytułu(376)Projekt bez tytułu(378)Projekt bez tytułu(379)Projekt bez tytułu(380)Projekt bez tytułu(381)Projekt bez tytułu(382)Projekt bez tytułu(383)Projekt bez tytułu(385)Projekt bez tytułu(386)Projekt bez tytułu(387)Projekt bez tytułu(388)

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst