Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

Aktualności, Komunikaty, Małe granty i konkursy, NGO, Ogłoszenia

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie