Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Środki PFRON na podjęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych

Aktualności

Nabór wniosków w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie ogłasza nabór wniosków w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej.

Wnioski rozpatrywane będą w trybie konkursowym.

Wnioski należy złożyć w skrzynce podawczej tutejszego Urzędu znajdującej się w wejściu C do budynku Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, ul. Drzymały 30 lub przesłać pocztą w terminie od 27.07.2020 r. do 31.07.2020 r.

W przypadku wszystkich dokumentów decyduje data wpływu do Urzędu.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie informuje, że kwota środków przewidziana do wykorzystania w całym bieżącym roku kalendarzowym na ww. formę wsparcia wynosi 78 000 zł.

Ww. środki może otrzymać osoba niepełnosprawna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie, jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Osoby niepełnosprawne zarejestrowane, jako osoby bezrobotne powinny przed złożeniem wniosku odbyć wizytę u swojego doradcy klienta celem opracowania Indywidualnego Planu Działania.

Wnioski do pobrania:

Regulamin przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej z PFRON 2020.pdf (pdf, 311 KB)

 

Załącznik nr 1 Wniosek osoby niepełnosprawnej (pdf, 471 KB)

 

Załącznik nr 2 do regulaminu PFRON 2020.pdf (pdf, 515 KB)

 

Załącznik nr 3 do regulaminu PFRON 2020.pdf (pdf, 354 KB)

 

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst