Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Informacja dla mikro-przedsiębiorców i organizacji pozarządowych

Aktualności

Dobra informacja dla mikro-przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

Mikro-przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe nie muszą już składać wniosków o umorzenie pożyczki do 5 tys. zł. Takie rozwiązanie zapisano w Tarczy Antykryzysowej 4.0. Warunkiem umorzenia pożyczki jest prowadzenie działalności gospodarczej przez trzy miesiące od dnia jej udzielenia.

Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu z mocy prawa, BEZ KONIECZNOŚCI SKŁADANIA WNIOSKU O UMORZENIE, pod warunkiem, że mikro-przedsiębiorca/organizacja pozarządowa będzie prowadził/a działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki (na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19; Dz. U. poz. 1086).

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst