Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Aktualności

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

  • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej*, między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, pracowniczych;
  • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy), między innymi w sprawach związanych z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

  • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
  • Informację o swoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
  • Wskazanie sposobu rozwiązania swojego problemu prawnego;
  • Pomoc w sporządzeniu pism i wnioskó

Gdzie szukać pomocy?

 

*Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Grafika

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst