Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XXII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

Uprzejmie zapraszamy na XXII sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 14 lipca 2020 r. o godz. 17:00 w trybie zdalnym. Sesja została zwołana na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), w związku art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r.
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568).

Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z epidemią koronawirusa zachęcamy do śledzenia przebiegu sesji wyłącznie w trybie on-line. Transmisja będzie jak zawsze dostępna na kanale Youtubeprofilu FB powiatu pruszkowskiego.

 

 

Porządek obrad XXII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 

  1. Otwarcie XXII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie wierzytelności pieniężnych przypadających Powiatowi Pruszkowskiemu /BR-267/2020/.
  4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący

Rady Powiatu Pruszkowskiego

 

Stanisław Dymura

 Materiał do pobrania

BR_267_2020_projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie SPZ ZOZ wierzytelności pieniężnych(2)

 Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) sesje Rady Powiatu Pruszkowskiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

sesja-fot1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst