Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Tarcza teraz też dla organizacji pozarządowych

Aktualności, NGO

Pandemia koronawirusa i związane z nią ograniczenia kontaktów społecznych w sposób wyraźny zredukowały dotychczasową aktywność i możliwości normalnego funkcjonowania organizacji pozarządowych. Ruszają właśnie interwencyjne działania mające na celu pomoc najbardziej dotkniętym organizacjom.

Restrykcyjne przepisy wprowadzone w trosce o ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się wirusa bardzo utrudniły, a w wielu przypadkach wręcz uniemożliwiły normalne funkcjonowanie  organizacjom społecznym. Najbardziej ucierpiały przy tym te, których działalność wymaga posiłkowania się zatrudnianiem specjalistów czy personelu obsługowego, w tym na przykład organizacje pomocowe i opiekuńcze. To właśnie z myślą o takich organizacjach w najnowszej Tarczy 4.0  przewiduje się możliwość doraźnego, finansowego wsparcia ich działań z budżetu państwa.

Proponowana pomoc ma dotyczyć tych organizacji, które ponosząc stałe koszty np. na personel stały i opłaty związane z funkcjonowaniem, z uwagi na pandemię utraciły czasowo możliwości dotychczasowego pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie swojej działalności. Najnowsza rządowa Tarcza 4.0 daje takim organizacjom możliwość uzyskania pożyczki na przetrwanie, która w przypadku utrzymania przez organizację dotychczasowej działalności przez następne trzy miesiące  może zostać całkowicie umorzona.

Wnioski o tego typu pożyczkę można składać począwszy od 6 lipca br. do Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie. Szczegóły dostępne są w komunikacie tego Urzędu:
aby przejść do strony PUP kliknij tutaj

Do trudnej sytuacji w jakiej znalazły się organizacje pozarządowe odniosła się również Rada Działalności Pożytku Publicznego, która w uchwale wydanej 9 czerwca br. apeluje do instancji rządowych i samorządów o możliwie szerokie wsparcie organizacji pozarządowych w tym bardzo niepomyślnym dla nich okresie. Tym bardziej, że pomoc organizacjom może być świadczona nie tylko w formie wsparcia finansowego, ale również np. w preferencyjnym udostępnianiu możliwości korzystania z niezbędnych lokali czy obiektów, czy choćby w prolongacie terminów rozliczeń wcześniej uzyskanych dotacji.

Pragniemy również przypomnieć, że z uwagi na ograniczenia związane z pandemią już wcześniej przesunięte zostały obowiązujące wszystkie organizacje roczne terminy sprawozdawcze za rok 2019.  Sprawozdania finansowe za ubiegły rok należy, w tym roku wyjątkowo, zatwierdzić i złożyć do dnia 30 września 2020. Natomiast deklaracje CIT-8 do Urzędu Skarbowego należy dostarczyć do końca lipca br.  Wyjątek stanowią organizacje pożytku publicznego, dla których oba te terminy przesunięte zostały aż do 15 października 2020 r.   Więcej szczegółowych informacji na temat tegorocznych obowiązków sprawozdawczych ciążących na organizacjach można znaleźć bezpośrednio na stronie :  przejdź do strony .

 

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst