Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Światowy Dzień Uchodźcy

Aktualności

W Powiecie Pruszkowskim swój nowy dom znalazła liczna grupa uchodźców z Czeczenii. To osoby, które z powodów politycznych nie mogą żyć we własnym kraju. Dziś mieszkają w naszym powiecie, pracują tu i współtworzą lokalną społeczność.

20 czerwca obchodziliśmy Światowy Dzień Uchodźcy. Święto to, ustanowione w 2000 r. przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych, ma nam przypominać, kim są uchodźcy i dlaczego żyją z dala od swojego kraju. Pamiętajmy, że zgodnie z Konwencją Genewską, uchodźcy to cudzoziemcy, którzy z uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu rasy, narodowości, religii, poglądów politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej przebywają poza krajem swojego obywatelstwa i z powodu tych obaw nie chcą lub nie mogą do tego kraju wrócić.

Na terenie Powiatu Pruszkowskiego przebywa znaczna grupa uchodźców z Czeczenii. Większość z nich to osoby, które w pewnym momencie swojego życia podjęły dramatyczną decyzję o ucieczce z kraju. Przebyły długą i trudną drogę, wymagającą siły i odwagi. Kiedy wreszcie pokonując wiele trudności trafiły do Polski, przeszły wielomiesięczną procedurę, w trakcie, której musiały udowodnić, że wyjechały z Czeczenii z obawy przed prześladowaniem, a nie z powodu innych czynników, np. ekonomicznych. W tym czasie mieszkały najczęściej w ośrodkach dla cudzoziemców, zawieszone w próżni i niepewne jutra. Po otrzymaniu decyzji w sprawie przyznania ochrony na terytorium Polski, musiały opuścić ośrodek dla cudzoziemców, znaleźć pracę, mieszkanie i próbować żyć obok nas.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie jest instytucją, która pomaga uchodźcom przezwyciężyć trudności i odnaleźć się w nowej rzeczywistości po opuszczeniu ośrodka dla cudzoziemców. Poza pomocą finansową, jaką uchodźcy otrzymują w ramach indywidualnych programów integracyjnych, pracownicy socjalni pomagają przełamywać trudności związane z barierą językową i kulturową, a także wielokrotnie rozwiązują kryzysowe sytuacje. Pomoc świadczona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie ma bardzo szeroki zakres. Obejmuje ona wsparcie zarówno w prostych sprawach urzędowych, takich jak założenie konta bankowego, rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy, wystąpienie o nadanie numerów NIP i PESEL, czy umówienia wizyt lekarskich, jak i bardziej skomplikowanych, np. poszukiwanie miejsca pobytu dla wielodzietnej rodziny w obliczu jej eksmisji z dotychczasowego mieszkania czy pomoc w poszukiwaniu pracy. W celu kompleksowego i jak najbardziej skutecznego wsparcia cudzoziemców Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie współpracuje z licznymi urzędami oraz organizacjami.

Dzięki tym wysiłkom wiele rodzin uchodźczych żyje obecnie nie tylko obok nas, ale wspólnie z nami, współtworząc społeczność Powiatu Pruszkowskiego.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst