Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Obowiązek zgłoszenia do rejestru posiadania zwierząt objętych ochroną

Aktualności, Środowisko

Szanowni Państwo,

w związku z pytaniami na temat zgłaszania do rejestru posiadania zwierząt objętych ochroną informujemy o tym, do których organów należy zgłosić poszczególne gatunki zwierząt.

Pink and Purple Eco Map Chart

 

Obowiązek uzyskania zezwolenia starosty na hodowanie i utrzymywanie chartów  rasowych i ich mieszańców
KTO WYDAJE ZEZWOLENIE?
Hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga zezwolenia starosty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia ich hodowli lub utrzymywania, wydawanego na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.
WNIOSEK ZAWIERAĆ POWINIEN

 1. Informacje o:
  1. rasie,
  2. pochodzenie psa,
  3. data urodzenia,
  4. płeć,
  5. sposób oznakowania (nr chipu),
  6. adres przetrzymywania psa,
  7. opis miejsca/warunków, w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa.
 2. Do wniosku powinno być również załączone:
  1. oświadczenie o nie używaniu posiadanych psów do celów łowieckich,
  2. potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

CO GROZI ZA NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKU?
Zgodnie z art. 52 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie – „kto hoduje lub utrzymuje bez zezwolenia charty rasowe lub ich mieszańce, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”
Zgodnie z art. 53 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie – „kto poluje z chartami lub ich mieszańcami podlega karze pozbawienia wolności do lat 5”.

JAKI JEST KOSZT ZEZWOLENIA
Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia wynosi 82 zł płatne na rachunek Urzędu Miasta Pruszkowa.

Obowiązek zgłoszenia do rejestru posiadania zwierząt objętych ochroną

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody posiadacz żywych zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a także prowadzący ich hodowlę, jest obowiązany do pisemnego zgłoszenia ich do rejestru.

GDZIE MOŻNA SPRAWDZIĆ GATUNKI OBJĘTE OCHRONĄ?
W celu łatwego zweryfikowania czy gatunek który został przez nas zakupiony podlega pod obowiązek zgłoszenia, zachęcamy do skorzystania ze strony https://speciesplus.net/.

KTO PROWADZI REJESTRY?
Rejestr, o którym mowa powyżej, prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia ich hodowli.

KIEDY POWSTAJE OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA?
Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

CO GROZI ZA NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKU?
Zgodnie z art. 127 pkt 3 oraz art. 129 pkt 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody, kto umyślnie nie zgłasza do rejestru, o którym mowa w art. 64 ust 1, posiadanych lub hodowanych zwierząt, popełnia wykroczenie i podlega karze aresztu lub grzywny.

JAKI JEST KOSZT REJESTRACJI
Opłata skarbowa za zarejestrowanie jednego gatunku niezależnie od ilości osobników wynosi 26 zł płatne na rachunek Urzędu Miasta Pruszkowa.

JAKIE ZWIERZĘTA SĄ NAJCZĘŚCIEJ REJESTROWANE?
Psittacus erithacus – papuga popielata (żako)
Boa constrictor – boa dusiciel
Testudo Hermanni – żółw grecki

parrot-4539350_1920 turtle-4014686_1920 snake-5168782_1920

animal-company-3047244_1920

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst