Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

Aktualności

W zeszłym tygodniu odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.
Plan spotkania zawierał m.in informacje:

  • o stanie bezrobocia w Powiecie Pruszkowskim (stan na 31.05.2020 to 2530 zarejestrowanych bezrobotnych);
  • o podziale środków Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań na 2020 rok;
  • o działaniach urzędu pracy w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

W składzie obecnej Rady (kadencja 2019-2023) znajdują się: Beata Zduńczyk (NSZZ Solidarność), Adam Janczewski (Stowarzyszenie Forum Gospodarcze Pruszkowa), Jerzy Gwardys (OPZZ), Waldemar Gajewski (Mazowiecka Izba Rolnicza), Grzegorz Kamiński (Starostwo Powiatowe w Pruszkowie), Michał Landowski (Starostwo Powiatowe w Pruszkowie), Andrzej Rup (Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców).

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie wykonuje obecnie ogrom pracy, żeby jak najszybciej rozpatrzyć wszystkie wnioski mieszkańców, które wpłynęły w ramach Tarczy Antykryzysowej. A w liczbach wygląda to tak:

  • w ramach udzielania pożyczek – wpłynęło 11 336 wniosków, a kwota udzielonych dofinansowań to ponad 27 mln. zł (!)
  • dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – 1 121 wniosków – kwota dofinansowań – prawie 2 mln. zł
  • w ramach dofinansowania kosztów wynagrodzeń – przedsiębiorcy wpłynęło 551 wniosków, a kwota udzielonych dofinansowań to ponad 3 mln. zł
  • dofinansowanie kosztów wynagrodzeń – organizacje pozarządowe – 6 wniosków – kwota dofinansowań- ponad 24 tys. zł
    (stan na 25.06.2020)

Z uwagi na tak dużą liczbę wniosków Zarząd Powiatu Pruszkowskiego oddelegował wybranych pracowników Starostwa, jako wsparcie w rozpatrywaniu wniosków, które napłynęły do Powiatowego Urzędu Pracy.

Projekt bez tytułu(349) Projekt bez tytułu(348)

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst