Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Dostępności Starostwa Powiatowego

Aktualności

Wczoraj w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Dostępności Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

W skład zespołu wchodzą: Michał Landowski Sekretarz Powiatu Pruszkowskiego (przewodniczący), Artur Świercz przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych, Elżbieta Drewczyńska Kierownik Zespołu Kadr, Dorota Jakubowska pracownik Wydziału Funduszy Zewnętrznych, Paweł Kostrzewski Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa, Anna Rusiecks Zastępca Naczelnika z Wydziału Obsługi Mieszkańców, Witold Dąbrowski Naczelnik Wydziału Obsługi Urzędu, Robert Działak Specjalista ds.BHP i Łukasz Kamiński Kierownik Zespołu Informatyki.

Zespół stawia sobie za cel działania w zakresie:

  • załatwiania spraw urzędowych
  • dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Pruszkowie (dostępność architektoniczna)
  • cyfryzacji usług
  • zatrudnienia
  • szkoleń pracowników Starostwa

Powstanie zespołu wiąże się także z faktem, że 18 maja br. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło wyniki rekrutacji do projektu pn. „Samorząd bez barier”:
powiat pruszkowski znalazł się w gronie 36 samorządów, które zostały zakwalifikowane do projektu. Daje nam to dodatkową motywację do działania, aby nie tylko w teorii, ale przede wszystkim w praktyce niwelować wszelkie bariery. 

Warto też przypomnieć, że w 2017 roku powstał obszerny dokument pod nazwą „Analiza barier architektoniczno – infrastrukturalnych dla osób z niepełnosprawnością na terenie Powiatu Pruszkowskiego”.

Celem tego opracowania było wskazanie kluczowych miejsc na terenie Powiatu Pruszkowskiego, które stanowią barierę – fizyczną przeszkodę ograniczającą dostęp między innymi do obiektów budowlanych i chodników dla osób niepełnosprawnych, mających problemy z poruszaniem się w szczególności osób na wózkach, niewidomych, niedosłyszących oraz osób ze schorzeniami ruchu i słuchu. Inicjatorem pomysłu był radny Artur Świercz. Zachęcamy do zapoznania się z analizą:

pobierz dokument – analiza barier

Dążenie do wypracowania pewnych standardów, jak i wprowadzenie udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami ma przede wszystkim na celu stworzenie warunków, w których nie ma przeszkód w  dostępności do usług, budynków i innych aspektów dotyczących funkcjonowania urzędu. Działania te są bardzo ważne, aby każdy mieszkaniec powiatu pruszkowskiego mógł w komfortowych warunkach załatwić sprawy urzędowe w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie.

Projekt bez tytułu(343)

Projekt bez tytułu(344)Projekt bez tytułu(345)

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst