Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XXI Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

Uprzejmie zapraszamy na XXI sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 30 czerwca 2020 r. o godz. 16:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie,
przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro). Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z epidemią koronawirusa zachęcamy do śledzenia przebiegu sesji wyłącznie w trybie on-line. Transmisja będzie jak zawsze dostępna na kanale Youtubeprofilu FB powiatu pruszkowskiego.

 

sesja-fot1

 

Porządek obrad XXI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XXI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 6. Raport o stanie Powiatu Pruszkowskiego za 2019 rok i debata nad raportem
  /BR-253/2020/.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego wotum zaufania /BR-264/2020/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019 /BR-254/2020/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
  za 2019 r. /BR-265/2020/.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-255/2020/.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2020 /BR-256/2020/.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Brwinów zadania zarządzania
  na terenie Gminy Brwinów publicznymi drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych /BR-257/2020/.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasto Piastów zadania zarządzania
  na terenie miasta Piastowa publicznymi drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych /BR-258/2020/.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 31/1 z obrębu Moszna Wieś gm. Brwinów /BR-259/2020/.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 224/1, dz. nr ew. 2/10 z obrębu 14 m. Brwinów, dz. nr ew. 73/11 z obrębu 13 m. Brwinów oraz dz. nr ew. 1/2, dz. nr ew. 119/1 z obrębu 19 m. Brwinów /BR-260/2020/.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 158/1 z obrębu Falenty Nowe
  Raszyn /BR-261/2020/.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji /BR-266/2020/.
 3. Sprawozdanie finansowe Muzeum Dulag 121 Samorządowej Instytucji Kultury w Pruszkowie za 2019 rok /BR-262/2020/.
 4. Informacja Nr 12/2020 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 14 maja
  do 17 czerwca 2020 r. /BR-263/2020/.
 5. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 6. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
 7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Stanisław Dymura


Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) sesje Rady Powiatu Pruszkowskiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Materiały do pobrania:

BR_253_2020_Raport o stanie Powiatu Pruszkowskiego za 2019 rok_
BR_254_2020_sprawozdanie finansowe i budżet za 2020 rok
BR_255_2020_zmianyWPF
BR_256_2020_zmiany budżetu na rok 2020
BR_257_2020_Brwinów – powierzenie zarządzania drogami powiatowymi
BR_258_2020_Piastów – powierzenie zarządzania drogami powiatowymi
BR_259_2020_Moszna-Brwinów – zgoda na niedopłatne nabycie nieruchomości
BR_260_2020_Brwinów – zgoda na nieodpłatne nabycie nieruchomości
BR_261_2020_Falenty Nowe – zgoda na nabycie nieruchomości nr ew. 158-1
BR_262_2020_Sprawozdanie finansowe Muzeum Dulag 121
BR_263_2020_Informacja o pracy Zarządu
BR_264_2020_udzielenie Zarządowi wotum zaufania
BR_265_2020_absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2019 r_
BR_266_2020_rozpatrzenie petycji

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst