XXI Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

Uprzejmie zapraszamy na XXI sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 30 czerwca 2020 r. o godz. 16:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie,
przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro). Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z epidemią koronawirusa zachęcamy do śledzenia przebiegu sesji wyłącznie w trybie on-line. Transmisja będzie jak zawsze dostępna na kanale Youtubeprofilu FB powiatu pruszkowskiego.

 

sesja-fot1

 

Porządek obrad XXI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XXI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 6. Raport o stanie Powiatu Pruszkowskiego za 2019 rok i debata nad raportem
  /BR-253/2020/.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego wotum zaufania /BR-264/2020/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019 /BR-254/2020/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
  za 2019 r. /BR-265/2020/.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-255/2020/.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2020 /BR-256/2020/.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Brwinów zadania zarządzania
  na terenie Gminy Brwinów publicznymi drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych /BR-257/2020/.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasto Piastów zadania zarządzania
  na terenie miasta Piastowa publicznymi drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych /BR-258/2020/.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 31/1 z obrębu Moszna Wieś gm. Brwinów /BR-259/2020/.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 224/1, dz. nr ew. 2/10 z obrębu 14 m. Brwinów, dz. nr ew. 73/11 z obrębu 13 m. Brwinów oraz dz. nr ew. 1/2, dz. nr ew. 119/1 z obrębu 19 m. Brwinów /BR-260/2020/.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 158/1 z obrębu Falenty Nowe
  Raszyn /BR-261/2020/.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji /BR-266/2020/.
 3. Sprawozdanie finansowe Muzeum Dulag 121 Samorządowej Instytucji Kultury w Pruszkowie za 2019 rok /BR-262/2020/.
 4. Informacja Nr 12/2020 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 14 maja
  do 17 czerwca 2020 r. /BR-263/2020/.
 5. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 6. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
 7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Stanisław Dymura


Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) sesje Rady Powiatu Pruszkowskiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Materiały do pobrania:

BR_253_2020_Raport o stanie Powiatu Pruszkowskiego za 2019 rok_
BR_254_2020_sprawozdanie finansowe i budżet za 2020 rok
BR_255_2020_zmianyWPF
BR_256_2020_zmiany budżetu na rok 2020
BR_257_2020_Brwinów – powierzenie zarządzania drogami powiatowymi
BR_258_2020_Piastów – powierzenie zarządzania drogami powiatowymi
BR_259_2020_Moszna-Brwinów – zgoda na niedopłatne nabycie nieruchomości
BR_260_2020_Brwinów – zgoda na nieodpłatne nabycie nieruchomości
BR_261_2020_Falenty Nowe – zgoda na nabycie nieruchomości nr ew. 158-1
BR_262_2020_Sprawozdanie finansowe Muzeum Dulag 121
BR_263_2020_Informacja o pracy Zarządu
BR_264_2020_udzielenie Zarządowi wotum zaufania
BR_265_2020_absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2019 r_
BR_266_2020_rozpatrzenie petycji