Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Złóż wniosek o dofinansowanie działalności gospodarczej!

Aktualności, Gospodarka i inwestycje

Jeśli masz nie więcej niż 29 lat, mieszkasz na terenie powiatu pruszkowskiego i nie masz pracy, możesz otrzymać nawet 23 tys.zł dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej !

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie ogłasza nabór wniosków, w trybie konkursowym, o przyznanie osobie bezrobotnej, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie, dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (IV)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 1.1.1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 18 – 29 lat (do dnia ukończenia 30 lat), pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne. Ponadto zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER uczestnikami projektu mogą być osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzn. w ciągu 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu i nie brały udziału w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych.

Środki uzyskają 43 osoby (20 kobiet, 23 mężczyzn). Wnioski będą przyjmowane od 30 czerwca do 7 lipca 2020 r. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 23 000 zł.

Więcej informacji na stronie:
przejdź do strony PUP

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst