Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Dzienny Dom Senior+ z dotacją z budżetu państwa

Aktualności

Celem Dziennego Domu „Senior+” jest wsparcie seniorów  (osób w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo) poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Realizacja zajęć odbywa się w Dziennym Domu „Senior+”, zlokalizowanym w budynku przy ulicy Józefa Ignacego Kraszewskiego 18 w Pruszkowie, którego działalność powiat pruszkowski uruchomił 2 stycznia 2019 roku.

Dzienny Dom Senior+ to miejsce, w którym seniorzy z terenu powiatu pruszkowskiego mogą liczyć (oczywiście zgodnie z zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszkowie) na:

 • usługi socjalne – wsparcie pracownika socjalnego oraz zapewnienie gorącego posiłku,
 • zapewnienie aktywności ruchowej, fizjoterapii lub kinezyterapii,
 • aktywizację społeczną poprzez wolontariat międzypokoleniowy,
 • usługi edukacyjne – m.in.: kurs korzystania z narzędzi internetowych,
 • usługi kulturalno-oświatowe –kino, teatr, pogadanki, występy artystyczne,
 • usługi sportowo-rekreacyjne, np. nordic walking,
 • usługi terapeutyczne – indywidualne konsultacje psychologiczne oraz grupa wsparcia,
 • terapię zajęciową–zespołowe śpiewanie, trening kulinarny,
 • usługi prozdrowotne –pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar poziomu cukru, poradnictwo.
 • ponadto w sezonie jest możliwość korzystania z ogrodu (grill, zabawy ruchowe, rekreacja)

Tym bardziej cieszy fakt, że przy wkładzie własnym powiatu pruszkowskiego, który wynosi blisko 150 tys. zł otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa w kwocie 54 tys zł. w ramach Programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020 –Edycja 2020 Moduł II –Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu/Klubu „Senior+” na zapewnienie funkcjonowania domu od stycznia do grudnia 2020 .

Szczegółowych informacji na temat naboru oraz Dziennego Domu „Senior+” udziela Pani Justyna Florczak, telefonicznie pod numerami telefonów:

 • (22) 738-15-02
 • 574-816-845

 

Projekt bez tytułu(297) Projekt bez tytułu(296) Projekt bez tytułu(295) Projekt bez tytułu(294) Projekt bez tytułu(293) Projekt bez tytułu(292) Projekt bez tytułu(291) Projekt bez tytułu(290) Projekt bez tytułu(289) Projekt bez tytułu(288) Projekt bez tytułu(287)

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst