Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Matura 2020 w powiecie pruszkowskim

Aktualności, Bezpieczeństwo

Wczoraj w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział dyrektorzy szkół i placówek, dla których Powiat Pruszkowski jest organem prowadzącym, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, Zdzisława Zielińska Wicestarosta Pruszkowski, Agnieszka Kuźmińska Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, Michał Landowski Sekretarz Powiatu, Małgorzata Kucharska Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz Karol Lechowski z Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Celem spotkania było omówienie zasad bezpieczeństwa i wskazanie właściwych reakcji w przypadku niebezpiecznych sytuacji podczas tegorocznych matur.

Matury rozpoczynają się już w ten poniedziałek, 8 czerwca i dokładamy wszelkich starań, żeby dzięki współpracy Komendy Powiatowej Policji i kadry pedagogicznej przebiegły przede wszystkim w bezpiecznych warunkach.

Szkoły zostały również przygotowane do przeprowadzenia egzaminu maturalnego zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej, zostały zastosowane m.in następujące zasady:

  • obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej
  • konieczność ustawienia ławek w sali egzaminacyjnej w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku
  • obowiązek dezynfekcji ławek i krzeseł w sali egzaminacyjnej przed i po każdym egzaminie oraz materiałów, sprzętów i narzędzi, z których korzysta więcej niż jeden zdający
  • konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora, itd.
  • wdrożenia wszelkich możliwych rozwiązań, które pozwolą uniknąć tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu

Projekt bez tytułu(262) Projekt bez tytułu(261) Projekt bez tytułu(260) Projekt bez tytułu(259) Projekt bez tytułu(258) Projekt bez tytułu(257)

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst