Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pożegnanie Dariusza Drzewieckiego Komendanta PPSP w Pruszkowie

Aktualności, wydarzenia

Dziś przed XX Sesją Rady Powiatu Pruszkowskiego miało miejsce bardzo uroczyste wydarzenie: Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski, Zdzisława Zielińska Wicestarosta Pruszkowski, Stanisław Dymura Przewodniczący Rady Powiatu, Grzegorz Kamiński Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego i Waldemar Pielat Kierownik Zespołu Zarządzania Kryzysowego złożyli podziękowania za wiele lat pracy na rzecz ratowania życia, starszemu brygadierowi Dariuszowi Drzewieckiemu, który odchodzi na zasłużoną emeryturę.

Komendant Drzewiecki swoją służbę rozpoczął w 1997 roku, a od 2005 jest Komendantem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie.

Starszy brygadier Dariusz Drzewiecki służbę w pożarnictwie rozpoczął w 1985 roku wówczas w Zawodowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim na stanowisku instruktora ds. prewencji.
Podczas swojej pożarniczej służby zajmował kolejno szereg odpowiedzialnych stanowisk i funkcji:
 • w latach 1985-1987 – inspektor ds. prewencji,
 • w latach 1987-1992 – dowódca sekcji,
 • w latach 1992-1997 – Zastępca Dowódcy JRG PSP w Grodzisku Mazowieckim,
 • w latach 1997-1998 – Dowódca JRG PSP JRG PSP w Grodzisku Mazowieckim,
 • w latach 1998-1999 – Dowódca JRG PSP JRG PSP w Pruszkowie,
 • w latach 1999-2005 – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Pruszkowie,
 • od roku 2005 do dziś – Komendant Powiatowy PSP w Pruszkowie

W minionych latach służby dowodził wieloma akcjami ratowniczymi, ratując zagrożone mienie, zdrowie a przede wszystkim życie ludzkie. Swoje dowódcze predyspozycje skutecznie wykazał podczas wielu spektakularnych akcji ratowniczo-gaśniczych m.in. pożaru hali produkcyjnej magazynu formy Bell-Properties w Pruszkowie w roku 2005, pożaru Zakładów Chemicznych w Opaczy w maju 2005 roku, akcji powodziowej na terenie kraju w 1996 roku i powiatu w lipcu 2005 r. czy też odgruzowywaniu zawalonej hali magazynowej w czerwcu 2005 roku.

Duże doświadczenie sprawnie uzupełniał bogatym zasobem wiedzy fachowej, co skutecznie wykorzystywał w praktyce stając się profesjonalnym dowódcą podległych mu załóg i pododdziałów. Dowodem jego profesjonalizmu było powierzenie w 2001 r. funkcji Dowódcy 6 kompanii „Pruszków” wchodzącej w skład Mazowieckiej Brygady Odwodowej PSP.

W ostatnich 15 latach sprawnie kierował Komendą Powiatową PSP w Pruszkowie osiągając znaczące sukcesy zarówno w zakresie operacyjnego, jak i prewencyjnego zabezpieczenia powiatu pruszkowskiego. Zajmując kierownicze stanowiska przyczynił się do podniesienia mobilności, odpowiedniego wyposażenia w sprzęt i pojazdy oraz stopnia wyszkolenia strażaków PSP i OSP. Szczególnym Jego osiągnięciem było uruchomienie pierwszego w byłym województwie warszawskim systemu selektywnego alarmowania, co znacznie skróciło czas podejmowania działań przez jednostki OSP.

Jako komendant powiatowy ściśle współpracował z organami samorządu powiatu pruszkowskiego i samorządami gminnymi w zakresie utrzymania gotowości operacyjno-technicznej jednostek straży pożarnych. Pozyskał duże ilości sprzętu, wyposażenia i pojazdów dla jednostek OSP zarówno włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jak i spoza KSRG jak i JRG PSP w Pruszkowie. Obecnie wszystkie jednostki OSP stacjonujące na terenie powiatu pruszkowskiego włączone są do KSRG jako w pełni wyposażone i wyszkolone zdolne do wszelkich działań, a JRG PSP w Pruszkowie to jedna z najnowocześniejszych jednostek na Mazowszu, a nawet w kraju.

St. bryg. Dariusz Drzewiecki wniósł duży wkład w zakresie prowadzenia kompleksowych prac remontowych budynków służącym pruszkowskim strażakom, a co najważniejsze kontynuował i zakończył w 2010 r. budowę nowej strażnicy KP PSP w Pruszkowie. Nowa strażnica została otwarta podczas obchodów „Mazowieckiego Dnia Strażaka” w 2010 roku, co dodatkowo podniosło rangę tego ważnego dla pruszkowskich strażaków wydarzenia.

Z kolei w 2015 r. dzięki zaangażowaniu w powołanie i pracę Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru doprowadził do nadania pierwszego w historii sztandaru dla Komendy Powiatowej PSP w Pruszkowie.

Olbrzymie zaangażowanie, bogate doświadczenie i wiedza sprawiła, że cieszy się niekwestionowanym autorytetem wśród podwładnych i przełożonych, czego dowodem były przyznane liczne odznaczenia i wyróżnienia, a wśród nich te najważniejsze:

 • BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI – nadany w 1996 r.
 • SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI – nadany w 2001 r.
 • ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI – nadany w 2005 r.
 • BRĄZOWY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POLICJI – nadany w 2011 r.
 • ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU OSP RP – nadany w 2015 r.
 • MEDAL ZŁOTY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ – nadany w 2016 r.

Dziękujemy za służbę Panie Komendancie i życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz zapału w realizacji marzeń na zasłużonej emeryturze.

 

 

Projekt bez tytułu(245)Projekt bez tytułu(242)

Projekt bez tytułu(244)Stanisław Dymura Przewodniczący Rady Powiatu,Projekt bez tytułu(243)

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst