Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Dofinansowanie dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych

Aktualności, Gospodarka i inwestycje

Szanowni Państwo,
przypominamy, że do 31 maja trwa nabór wniosków o dofinansowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie przyznawanych na podstawie art. 15zzc ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Aktualne nabory to:

 • nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych
  Wszelkie szczegóły:
  przejdź do strony PUP
  tel. 22 770 20 38, 22 770 20 39
 • nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców
  Wszelkie szczegóły:
  przejdź do strony PUP
  tel. 22 770 20 38, 22 770 20 39
 • nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników
  Wszelkie szczegóły:
  przejdź do strony PUP    

tel. 22 770 20 32, 22 770 20 38, 22 770 20 39

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst