Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Ósmoklasisto, czas na decyzję – wybierz szkołę Powiatu Pruszkowskiego !

Aktualności

Powiat Pruszkowski prowadzi 5 szkół ponadpodstawowych, w których odbywa się rekrutacja na rok szkolny 2020/2021. Są to:

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego 4
 • Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie przy ul. Promyka 24/26
 • Zespół Szkół im Fridtjofa Nansena w Piastowie przy ul. Karola Namysłowskiego 11
 • LO im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie przy ul. Kościuszki 38
 • LO im. Tomasza Zana w Pruszkowie przy ul. I. Daszyńskiego 6

Szkoły prowadzone przez Powiat Pruszkowski to miejsca nowoczesnej edukacji, zapewniające wszechstronny rozwój  uczniów. Ważnym celem każdej placówki jest wsparcie ambicji i talentów uczniów przez wysoko wykwalifikowaną oraz troskliwą kadrę dydaktyczną, a także zapewnienie profesjonalnie wyposażonych pracowni. Wszystko to służy osiąganiu jak najlepszych wyników i podnoszeniu jakości pracy szkół – podkreśla Agnieszka Kuźmińska Członek Zarządu Powiatu.

Każda ze szkół oferuje:

 • komfortowe warunki,
 • bardzo dobrze wyposażone w sprzęt multimedialny oraz pomoce naukowe klasopracownie,
 • profesjonalną pracownię komputerową,
 • salę gimnastyczną z wielofunkcyjnym boiskiem sportowym.
 • szeroką ofertę edukacyjną
 • wysoką jakość kształcenia, potwierdzoną wynikami
 • udział uczniów w krajowych oraz zagranicznych wycieczkach wolontariat szkolny

LO im. Tomasza Zana w Pruszkowie oferuje nabór do 4 klas liceum ogólnokształcącego o rozszerzeniach:

Klasa A – j. polski, historia, j. angielski
Klasa B – geografia, matematyka, j. angielski
Klasa C – biologia, chemia, j. angielski
Klasa D – geografia, WOS, j. angielski.
W każdej klasie język angielski realizowany jest na poziomie rozszerzonym. Każdy może wybrać drugi język obcy z oferty szkoły: j. rosyjski, j. francuski, j. niemiecki
Szczegóły rekrutacji znajdują się na: https://www.zan.pruszkow.pl/

LO im. Tomasza Zana w Pruszkowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie rekrutuje w:

 • Liceum Ogólnokształcącym do klasy z przedmiotami rozszerzonymi: j. angielski i WOS, natomiast kolejny przedmiot rozszerzony do wyboru: geografia lub historia.
 • Liceum Ogólnokształcącym Sportowym do klasy z przedmiotem rozszerzonym: j. angielski natomiast drugi przedmiot rozszerzony do wyboru: geografia lub biologia. Specjalizacje: piłka nożna, koszykowa, siatkowa, pływanie sportowe.
 • Szkole Mistrzostwa Sportowego do klasy z przedmiotami rozszerzonymi: j. angielski i biologia. Specjalizacja: piłka nożna.

Szczegóły rekrutacji znajdują się na: https://www.zsoispruszkow.pl/home.html

  Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie

Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie zaprasza Kandydatów – absolwentów szkół podstawowych do klas pierwszych 5-letniego TECHNIKUM na rok szkolny 2020/2021.

Oceny ze świadectwa brane pod uwagę podczas postępowania rekrutacyjnego  – oprócz języka polskiego, matematyki – dla poszczególnych zajęć edukacyjnych to:

– technik budownictwa – j. angielski, plastyka

– technik ekonomista – j. angielski, geografia

– technik energetyk – j. angielski, technika

– technik informatyk – j. angielski, informatyka

– technik pojazdów samochodowych – j. angielski, technika

– technik teleinformatyk – j. angielski, informatyka

– technik urządzeń i systemów energetyki  odnawialnej –  j. angielski, technika

Powstanie oddziału kształcącego w danym zawodzie uzależnione jest od naboru minimum 15 Kandydatów, którzy zdeklarowali się kształcić w tym zawodzie.

Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie prowadzi także rekrutację do Szkoły Branżowej I Stopnia w klasach wielozawodowych jako np. cukiernik, piekarz, fryzjer, lakiernik, kucharz, betoniarz, elektromechanik, sprzedawca, elektryk, mechanik, dekarz, cieśla.

Szczegóły rekrutacji znajdują się na: http://zsnr1-pruszkow.com/

Zespół Szkół Nr 1 im S. Staszica w Pruszkowie
Zespół Szkół im Fridtjofa Nansena w Piastowie, oferuje absolwentom szkół podstawowych szeroki wachlarz edukacyjny w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum i Szkole Branżowej I-go Stopnia.

 • Liceum Ogólnokształcące proponuje klasy cywilne i certyfikowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Technikum – Technik: weterynarii, reklamy, logistyki, obsługi turystycznej, fotografii i multimediów, realizacji nagrań, rachunkowości, hotelarstwa, transportu kolejowego, programista
 • Szkoła Branżowa w zawodach: blacharz, blacharz izolacji przemysłowych, cukiernik, drukarz, elektromechanik, elektronik, elektryk, fotograf, fryzjer, introligator, kaletnik, kominiarz, kowal, krawiec, kucharz, kuśnierz, magazynier-logistyk, mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnej, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, mechanik precyzyjny, mechatronik, obuwnik, ogrodnik, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator obrabiarek skrawających, operator urządzeń przemysłu chemicznego, optyk mechanik, piekarz, sprzedawca, stolarz, ślusarz, tapicer, wędliniarz, zegarmistrz, złotnik-jubiler.

Szczegóły rekrutacji znajdują się na: https://nansen.edu.pl/

Zespół Szkół im. F. Nansena w Piastowie

LO im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie proponuje 4 klasy liceum ogólnokształcącego, o wybranych rozszerzeniach:
Klasa A – biologia, chemia, j. angielski
Klasa B – WOS, J. angielski, geografia/historia (do wyboru)
Klasa C – matematyka, geografia, j. angielski
Klasa D – matematyka, fizyka, j. angielski.

We wszystkich klasach drugi język obcy w grupach międzyoddziałowych do wyboru: j. włoski, j. francuski, j. rosyjski, j. niemiecki.

Szczegóły rekrutacji znajdują się na: https://kosciuch-pruszkow.edupage.org/

LO im. Tadeusza Kościuszko(1)

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst