Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Brwinowie

Aktualności, Gospodarka i inwestycje

Od początku obecnej kadencji Zarząd Powiatu Pruszkowskiego aktywnie wspiera wszelkie inicjatywy mające na celu pomoc i wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. Kluczowe jest takie działanie, które może w przyszłości zapewnić codzienne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie. Działania mające na celu uspołecznianie to także pierwszy krok w kierunku aktywizacji zawodowej i uzyskania względnej samodzielności. Samodzielność osób z niepełnosprawnością to również odciążenie ich opiekunów, którzy w znacznej większości są najbliższymi z ich rodzin.

Jednym z takich działań jest zainicjowanie przez Grzegorza Kamińskiego Członka Zarządu Powiatu Pruszkowskiego budowy Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego (PCOM) w Brwinowie. Realizacja inwestycji będzie w większości opierała się na środkach finansowych pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – Program „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne”.
PCOM Brwinów realizowany będzie jako I etap wieloletniej inwestycji polegającej na budowie Zespołu Placówek Wsparcia w Brwinowie w skład, którego planowane jest:

  • Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne,
  • Zakład Aktywności Zawodowej,
  • Dom Pomocy Społecznej.

Zakładany koszt budowy PCOM Brwinów będzie wynosił 3 974 577,62 zł.

Pomieszczenia PCOM Brwinów zostaną wyposażone w meble i sprzęty dostosowane do potrzeb zdrowotnych i pielęgnacyjnych osób z niepełnosprawnością, przede wszystkim do stymulowania i rozwijania ich sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych i społecznych.

PCOM Brwinów będzie przeznaczone dla 30 dorosłych osób z niepełnosprawnościami, gdzie stworzone zostaną szczególne warunki pobytu w systemie:

  • dziennym dla 22 osób
  • całodobowym dla 8 osób

Zatrudnienie odpowiednich specjalistów pozwoli na stymulowanie kompetencji społecznych, podejmowanie przez osoby niepełnosprawne aktywności w miarę posiadanego potencjału i zasobów oraz pozwoli na bieżącą diagnozę potrzeb i oczekiwań podopiecznych. Formy oferowanego wsparcia będą odpowiedzią na ich aktualne potrzeby, oczekiwania i możliwości.

COM grafika 3

COM grafika

COM grafika 2

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst