Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych

Aktualności, Gospodarka i inwestycje

Szanowni Mieszkańcy,

W każdy wtorek w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie (bądź zdalnie) odbywa się Narada Inwestycyjna, w której biorą udział: Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski, Zdzisława Zielińska Wicestarosta Pruszkowski, Agnieszka Kuźmińska Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, Grzegorz Kamiński Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego i pracownicy Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie. Na naradzie prezentowane są m.in. informacje dotyczące bieżącego utrzymania dróg. Są to działania w zakresie:

BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG

Koszenie (dotyczy dróg powiatowych) :

Piastów – wykoszony cały

Pruszków – w trakcie koszenia, trwa koszenie ręczne

Nadarzyn – w trakcie koszenia mechanicznego

Od 14.05. planowane rozpoczęcie prac w Gminie Brwinów (ul. Piłsudskiego oraz 3111W)

Od 21.05. Gmina Michałowice i Raszyn

Ogłoszono postępowanie przetargowe na kolejny rok – termin otwarcia 21.05.2020 r.

Remonty cząstkowe nawierzchni dróg (dotyczy dróg powiatowych) :

W trakcie ul. Pruszkowska w Granicy, korekta zjazdu przy OSP w Piastowie ul. Warszawska

Od 13.05. planowane rozpoczęcie prac w Gminie Brwinów (ul. Piłsudskiego)

Remonty cząstkowe zlecane są na bieżąco w miarę potrzeb.

Remont chodników (dotyczy dróg powiatowych) :

W trakcie ul. Powstańców w Pruszkowie (zadolenia)

Od 18.05. ul. Prusa w Pruszkowie (odcinek od przebudowanego chodnika w 2019 r. do ul. Gordziałkowskiego)

Remonty cząstkowe zlecane są na bieżąco w miarę potrzeb.

Konserwacja rowów (dotyczy dróg powiatowych) :

Konserwacja rowów zlecana w miarę potrzeb.

Ścinanie poboczy (dotyczy dróg powiatowych):

W trakcie ulice i drogi 3107W, Pruszkowska/ Komorowska

W dniach 11-15.05 planowane rozpoczęcie prac Brwinów, Moszna

Uzupełnianie poboczy (dotyczy dróg powiatowych) :

W trakcie ul. Droga Hrabska w Falentach Nowych, Raszyn

Od 13.05 planowana ul. Złota w Podolszynie Nowym, Raszyn

Kanalizacja deszczowa została udrożniona w następujących lokalizacjach (dotyczy dróg powiatowych) :

Pruszków: ulice Długa, Plantowa, Powstańców

Nadarzyn: ulice Rolna i Nadarzyńska

Kolejne zlecenie planowane w czerwcu, a następnie w okresie jesiennym.

Sprzątnie ulic i chodników (dotyczy dróg powiatowych) :

Sprzątnięto Brwinów, Piastów, Pruszków oraz dwie główne drogi: 3115W, 3114W

Ogłoszono postępowanie przetargowe na kolejny rok – termin otwarcia ofert 15.05.2020 r.

Malowanie oznakowania (dotyczy dróg powiatowych)

Pruszków: ulice i drogi Armii Krajowej, Prusa, Robotnicza, Partyzantów, Promyka, 3107W

Nadarzyn: ulice i drogi 3101W, Al. Kasztanowa, Warszawska, Mszczonowska, Parole, Rozalin, Młochów, do zrobienia Walendów

Raszyn: drogi 3121W, 3113W

Od 13.05 rozpoczęcie malowania w Piastowie, w następnej kolejności Gmina Brwinów.

 

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst