Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Informacja dla przedsiębiorców z terenu powiatu pruszkowskiego

Aktualności, Gospodarka i inwestycje

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie cały czas udziela wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej. Obecnie realizowany jest:

  • nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy

Ponadto realizowane jest wsparcie w postaci:

  • dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niezatrudniających pracowników;
  • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń dla pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw;
  • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń dla pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń dla organizacji pozarządowych

Do dziś wpłynęło 7801 wniosków o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców, z czego rozpatrzono 1621 wniosków – pozytywnie 1086, wydatkowano kwotę 4 865 198zł.

Powiatowy Urząd Pracy pracuje non-stop, żeby rozpatrzyć wszystkie Państwa wnioski i żeby jak najszybciej otrzymali Państwo wsparcie.
Pragniemy równocześnie uspokoić Państwa i poinformować, że każdy Wnioskodawca otrzyma stosowną odpowiedź o sposobie rozpatrzenia jego wniosku. Odpowiedź zostanie wysłana w tej samej formie, w której trafiła do PUP (przez portal praca.gov lub listem poleconym).

ℹ️Uruchomienie kolejnych naborów wniosków w sprawie wyżej wymienionych dofinansowań planowane jest od 25 maja 2020 r. Stosowne ogłoszenie wraz z aktualnymi drukami zostanie zamieszczone na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie.

ℹ️Gorąca prośba – składanie wniosków drogą elektroniczną skraca czas rozpatrywania wniosków i zmniejsza możliwość popełnienia błędów.

ℹ️Wszystkie złożone wnioski o wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej są rozpatrywane według kolejności wpływu.

‼️Przy wnioskach składanych elektronicznie prosimy o nie przesyłanie skanowanych dokumentów podpisanych odręcznie.

Dziękujemy za Państwa cierpliwość i prosimy o wyrozumiałość w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.
Zachęcamy także do śledzenia strony Powiatowego Urzędu Pracy, na której znajdą Państwo wszystkie aktualne informacje, druki i instrukcje wypełnienia wniosków:
https://pruszkow.praca.gov.pl/

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst