Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego połączone z Konwentem Gmin

Aktualności

Trwa zdalne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego połączone z Konwentem Gmin Powiatu Pruszkowskiego. W ramach posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego omawiane są następujące tematy:

 • Sytuacja epidemiologiczna na terenie Powiatu Pruszkowskiego związana z COVID- 19.
 • Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Pruszkowskim. Realizacja zadań w obecnej sytuacji epidemiologicznej.
 • Stan ochrony przeciwpożarowej w Powiecie Pruszkowskim. Realizacja zadań w obecnej sytuacji epidemiologicznej.
 • Realizacja zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w obecnej sytuacji epidemiologicznej.
 • Aktualne zadania i problemy Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej.
 • Sytuacja w szpitalach z terenu Powiatu Pruszkowskiego w obecnej sytuacji epidemiologicznej.
 • Realizacja zadań samorządów gminnych z terenu Powiatu Pruszkowskiego i kolejne etapy „odmrażania gospodarczego”.

W tej części, jako referujący udział biorą: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Komendant Powiatowy Policji, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Lekarz Weterynarii i Dyrektorzy Szpitali .

W ramach Konwentu Gmin Starosta, Prezydent, Burmistrzowie i Wójtowie będą dyskutować o:

 • Współdziałaniu samorządów z terenu Powiatu Pruszkowskiego w zakresie realizacji inwestycji drogowych
  i kubaturowych w obecnej sytuacji epidemiologicznej.
 • Zbiornikach retencyjnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego.

konwent2 12.05.2020

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst